Met het geplande conclaaf dit weekend en het vakantiereces in het vooruitzicht rekent UNIZO op een doorbraak in de fiscale hervorming. “Het is nu belangrijk dat er stappen gezet worden, niet alleen voor de fiscaliteit maar ook voor de arbeidsmarkt. Deze werven zijn cruciaal voor onze economie en onze welvaart. We verwachten dat de regering na dit weekend met resultaten komt”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

De kmo-ondernemers en zelfstandigen in ons land willen vooruitgang zien.  Uit een recente UNIZO-ledenenquête blijkt dat werken meer doen lonen de eerste prioriteit van de regering moet zijn. 82  procent van de ondernemers vindt dat de regering topprioriteit moet maken van het verlagen van de personenbelasting zodat wie werkt netto meer overhoudt. “Dat kan tellen als signaal. De stem van de ondernemers is zeer duidelijk: er is dringend nood aan een verlaging van de belastingdruk op lonen. Als de regeringspartijen nog willen rekenen op de steun van wie onderneemt in dit land, moeten ze met resultaten komen”, zegt Danny Van Assche

Gouden medaille voor belastingen op arbeid

In 2022 bleef ons land koploper in de belastingdruk op lonen. Nergens anders ter wereld houden werknemers zo weinig netto over van wat hun werkgever in totaal aan loonkost moet dragen. De kloof met onze buurlanden werd er trouwens niet kleiner op. Per 100 euro loonkost voor de werkgever houdt een alleenstaande kinderloze werknemer in ons land slechts 47 euro over. België scoort hier slechter dan onze buurlanden: zowel in Duitsland (48,3%), Frankrijk (47%) en Nederland 35,5%) is de loonwig lager dan bij ons (53,1%). (Bron: UNIZO-Studiedienst, gebaseerd op de cijfers voor 2022 uit het OESO-rapport ‘Taxing Wages’.)

UNIZO blijft de plannen die op tafel lagen steunen om door een verbreding van de belastingschalen de progressiviteit van de personenbelasting aan te pakken. Hierdoor zullen werknemers bruto niet meer kosten maar wel meer netto koopkracht overhouden en wordt wie werkt dus beloond. De focus dient vooral te liggen op de middenlonen en het activeren van de inactieve bevolking.  De kostprijs van deze hervorming moet fair gespreid worden.  Het zou niet aanvaardbaar zijn dat de kmo’s en zelfstandigen het grote deel van de rekening krijgen gepresenteerd.

Danny Van Assche:  “We moeten vermijden dat een verlaging van de lasten op arbeid wordt gefinancierd door een verhoging van de lasten voor ondernemers, zij vormen de motor van de economie. Zo zijn we bezorgd over de aanpak van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen en wat er met de voordelen alle aard zal gebeuren. Die worden momenteel forfaitair belast. Een waardering aan werkelijke waarde, zoals wordt geopperd voor een aantal voordelen, zet de poort open naar rechtsonzekerheid en zal leiden tot  eeuwigdurende betwistingen met de fiscus over de punten en de komma’s.” 

Een slankere overheid

UNIZO roept de regering op om in de zoektocht naar financiering van de fiscale hervorming niet enkel te kijken naar nieuwe ontvangsten, maar ook haar eigen uitgaven kritisch onder de loep te nemen.  “De overheid moet dringend slanker worden, onder meer via een doorgedreven informatisering van overheidsdiensten en een administratieve vereenvoudiging. Bovendien is een verlaging van de regeldruk de goedkoopste manier om de ondernemerszin te behouden en de internationale concurrentiepositie van België te vrijwaren.  Laat dit nu net  – na de fiscale lasten op arbeid – het tweede grootste probleempunt van onze ondernemers zijn”, aldus Danny Van Assche

Ook arbeidsmarkt aanpakken

Naast een belangrijke stap in de fiscale hervorming, kunnen dit weekend ook knopen worden doorgehakt om de arbeidsmarkt te versterken. UNIZO roept op om het systeem van flexi-jobs toe te laten in alle sectoren die er vragende partij voor zijn.  Ook kan er eindelijk beslist worden om de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. 

Danny Van Assche: “België behoort tot het illustere clubje landen in Europa waar, tot op vandaag, nog steeds de werkloosheidsuitkering onbeperkt is in de tijd. Zelfs ondanks de vele waarschuwingen van de Europese Commissie om hier iets aan te doen. Een duidelijk gevolg is dat, ondanks het ongeziene tekort op de arbeidsmarkt, België in 2022 gemiddeld 308.344 werkzoekenden kende. 87.260 werkzoekenden kennen bovendien een bijzonder langdurig werkloosheid (langer dan 5 jaar, 50.924 daarvan zijn zelfs langer dan 8 jaar werkzoekend). Onze buurlanden doen het op dat vlak alvast beter, zo kennen Duitsland en Frankrijk een beperking in de tijd tot 2 of 3 jaar, afhankelijk van de leeftijd.”

UNIZO vraagt om de werkloosheid te beperken in de tijd tot maximaal 24 maanden en de  degressiviteit te versterken.  Het moet duidelijk zijn dat iedereen actief moet zoeken naar werk, ongeacht zijn achtergrond, werkervaring of leeftijd.

De uitgebreide UNIZO-voorstellen kan u hier lezen (PDF)