UNIZO reageert afwijzend op het voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux om een pensioenbonus van 2 euro per gewerkte dag in te voeren, ook onder de vorm van een eenmalige uitkering van 22.645 euro voor wie drie jaar langer werkt.

“Dit is de kar voor het paard spannen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “De betaalbaarheid van de pensioenen gaat niet verbeteren door wie toch vroeger stopt met werken een bonus te geven, bijvoorbeeld op de leeftijd van 64 jaar na 44 jaar loopbaan. Als je mensen dan toch beloont, dan moet het zijn omdat ze effectief tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar werken of een volledige loopbaan van 45 jaar hebben. Bovendien houdt de maatregel geen rekening met de vraag hoeveel loopbaanjaren iemand effectief werkte, want de helft van de gepensioneerde werknemers heeft meer dan 30% gelijkgestelde periodes.” 

 

Lalieux stelt voor om een eenmalige som van 7.550 euro per extra gewerkt jaar uit te betalen, met een maximum van 22.645 euro. 

Danny Van Assche: “Het heeft toch geen zin om mensen te belonen, terwijl ze nog steeds niet hun wettelijk verwachte jaren hebben gewerkt. Een loopbaan van 45 jaar met minstens 40 jaar effectieve loopbaan of werken tot de wettelijke pensioenleeftijd moeten absolute voorwaarden zijn. 

Uit het rapport van de sociale partners in het nationaal pensioencomité blijkt dat er nood is aan een rechtvaardigere eindeloopbaanregeling. België subsidieert nu het vervroegd pensioen van wie er financieel wat beter voor staat en langer zou kunnen werken. We moedigen zo het vervroegd pensioen aan.

UNIZO pleit daarom voor de invoering van een actuariële correctie (een soort malus) van 3 procent per jaar dat men vroeger met pensioen gaat, in combinatie met een bonus. Belangrijk is dat deze bonus enkel wordt toegekend aan personen die er nood aan hebben of een echte bijdrage-inspanning leverden, door hem voor te behouden aan wie tot de wettelijke pensioenleeftijd werkt of een loopbaan van 45 jaar heeft en daarbij voldoende lang effectief werkte.

“Wie kiest voor vervroegd pensioen moet de gevolgen dragen van die keuze”, besluit Danny Van Assche.