Dienstensector als enige positief gestemd, groot- en kleinhandel zwaar negatief. Productiesector maakt sterkste inhaalbeweging.

Positieve tewerkstellingsprognose, vooral in groothandel, diensten en bouw. Investeringsintenties blijven haperen.

KMO’s (20-100 wn) en grootste bedrijven (>250 wn) meest optimistisch. Kleine bedrijven blijven het moeilijk hebben.

Oproep UNIZO en VKW Limburg: 
“Voor ondernemers is er geen tijd te verliezen. We hebben nood aan krachtige regeringen op Europees, federaal en Vlaams niveau die een kordaat beleid voeren en krachten bundelen om de werkkracht van ons land te vrijwaren en te versterken.”

Bij de start van de zomer groeit het ondernemersvertrouwen in Limburg, maar blijft het wel negatief. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de bevraging waarmee UNIZO Limburg en VKW Limburg ieder kwartaal polsen naar het aanvoelen bij de Limburgse ondernemers over de economische gang van zaken. 

Na 2 dalingen op rij zet de POL in juli 2024 weer een voorzichtige stap vooruit, van -7,1 naar -4,5. Ondanks de stijging is dit al het negende opeenvolgende kwartaal op rij dat de POL negatief rood kleurt. De negatief gestemde ondernemers behouden dus vooralsnog een lichte meerderheid. Met een evaluatiescore van -6,4 scoorde het tweede kwartaal van 2024 gelukkig wel al heel wat beter dan de zware -11,2 van het eerste kwartaal. Ook de vooruitzichten voor het komende kwartaal gaan verder vooruit, naar -2,6. 

OPROEP

Bart Lodewyckx en Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurders UNIZO en VKW Limburg: 
“De verkiezingen en het bijhorende politieke theater liggen intussen ruim een maand achter ons. Wat we nu dringend nodig hebben, is een krachtig beleid. De uitdagingen waar ons land en onze ondernemingen mee te kampen hebben zijn bekend: van de belastingdruk en ons loonvormingsmodel, concurrentiekracht, meer activering en flexibilisering op de arbeidsmarkt, over ruimte en mobiliteit, de toekomst van onze sociale zekerheid, de ontspoorde begroting, de nood aan administratieve vereenvoudiging tot en met een groene en digitale transitie. Die problemen zijn reëel, en we hebben de voorbije jaren ook voldoende mogelijke en realistische oplossingen op tafel gelegd.
We hebben krachtige regeringen nodig op Europees, federaal en Vlaams niveau. Regeringen die kordaat beleid durven voeren en die in staat zijn de krachten te bundelen om de productiviteit van ons land te vrijwaren en te versterken. Samenwerking over politieke partijgrenzen heen is hierin essentieel om een effectief en efficiënt ondernemersklimaat te scheppen. Onze verkozen vertegenwoordigers moeten nu de handen ineenslaan en de behoeften van ondernemers vertalen naar concreet beleid. Vanuit UNIZO en VKW Limburg vinden we een constructieve samenwerking tussen politiek en het bedrijfsleven erg belangrijk. Alleen door samen te werken kunnen we de hervormingen realiseren die ondernemers ondersteunen en versterken.
Voor onze ondernemers is alvast geen tijd te verliezen. De pijnpunten en behoeften zijn bekend; het komt er nu op aan om een snel en doelgericht economisch beleid te implementeren. Ondernemers zijn namelijk de motor van onze economie. Zij zorgen voor innovatie, werkgelegenheid en welvaart.” 

Downloads

Download hier het volledige persbericht.

Vicky Thoelen
PR & Communicatie, Events: manager
Yves Houben
Yves Houben
Belangenbehartiging: adviseur