Net voor de zomervakantie stelde het Interregionaal Platform voor Duurzame Ontwikkeling de Brusselse Minister-President en de Burgemeester van de Stad Brussel voor om samen te zitten over de toekomst van het Heizelplateau.

Aanleiding was een voorstel op de Ministerraad van een gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) met betrekking tot de Heizelvlakte. Deze wijziging is enkel nodig om de bouw van een shoppingcentrum mogelijk te maken, en werd reeds meermaals, met succes, aangevochten door enkel partners van het Platform.  Het voorstel is  onverrichter zake van de agenda verdwenen, wellicht omdat er geen akkoord was tussen de verschillende regeringspartijen, zoals vorige week bleek in de pers*.

Volgens het Platform zou het Brussels Gewest, in deze tijd van klimaaturgentie, beter  haar energie niet verspillen aan het uitrollen van een wettelijk kader om een megalomane shopping Mall of Europe mogelijk te maken.

Herevaluatie NEO dringt zich op

De coronacrisis heeft de Brusselse economie immers grondig van slag gebracht. De evenementensector, het toerisme en de handel behoren tot de zwaarst getroffen sectoren en zijn van essentieel belang voor de Brusselse economie. Het moment en de kansen om een duurzame omslag te maken zijn daar. Het potentieel van de Heizelvlakte kan een belangrijke en toonaangevende rol spelen.

De Brusselse Regering werkt ook volop aan een Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie, geïnspireerd op het Donut-model om sociale en ecologische grenzen te respecteren. De ontwikkeling en optimalisering van het Heizelplateau kan ook hier een bijdrage leveren. Een bijdrage die niet terug te vinden is in het voorstel voor de wijziging van het GBP om 72.000m² winkels mogelijk te maken.

Het Platform wil een constructieve partner zijn in de sociaaleconomische ontwikkeling binnen de economische transitie van het Brussels Gewest. Het Platform vraagt om samen een invulling van het Heizelplateau te zoeken, die een meerwaarde kan betekenen voor de (internationale) aantrekkingskracht van de Heizel, de belangen van de lokale ondernemers en bewoners en het economische weefsel van het Brussels Gewest.

Het Platform vraagt daarom een herevaluatie van het NEO-project op de Heizel in overleg met de bewoners, de politieke overheden en de sociaaleconomische actoren om tot een gedragen voorstel te komen voor de Heizel. Een uitgebreid ambitieus participatief traject, professioneel ondersteund, zou exemplarisch kunnen zijn voor het engagement van de Brusselse Regering én van Brussel Stad om te investeren in meer participatie en overleg met de burger. Het Platform vraagt ook meer transparantie over de budgetten en genomen engagementen in dit dossier.

In naam van Het Interregionaal Platform voor Duurzaam Economische Ontwikkeling

IEB: Claire Scohier, 0473/66 75 05

BRAL: Steyn Van Assche,  0498/132586

BBL: Erik Grietens, 0474/40 63 94

ARAU: Jean-Michel Bleus  02/219 33 45

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: Anton Van Assche, 0478/44 41 19

CSC: Benoît Dassy   0498/51391

UCM : Sophie Heuskin 0494/302631

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/roald-aerden-l-abandon-du-projet-neo1-au-heysel-n-est-pas-a-l-ordre-du-jour/10337721.html

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/isabelle-pauthier-ecolo-il-faut-remettre-l-ouvrage-neo-sur-le-metier-et-le-repenser-integralement/10338581.html

https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/sans-consensus-autour-du-heysel-on-ne-forcera-pas-les-choses/10338584.html

**Het Interregionaal Platform voor Duurzaam Economische Ontwikkeling bestaat uit de organisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines), ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV-CSC regio Brussel, Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde, Union des Classes Moyenne (UCM) Bruxelles en Unizo Vlaams-Brabant & Brussel