Deze namiddag zaten de werkgevers en verschillende regeringsleden samen om maatregelen te bespreken die de enorme energiefactuur van de ondernemers dragelijk moeten maken. UNIZO-topman Danny Van Assche spreekt van een vruchtbaar overleg met goede ideeën, maar dringt aan op een snelle concrete concrete uitwerking. 

“Er zijn een aantal pistes besproken die absoluut nuttig zijn voor de zelfstandigen en kmo’s. Zowel de regionale regeringen als de federale moeten hier nu zelf mee aan de slag”, reageert Danny Van Assche. “Belangrijk is dat er gas wordt gegeven, de kmo’s in ons land hebben niet de marge om nog langer te wachten. Het is nu aan de regeringen om te tonen dat ze daadkracht hebben. We voelen dat de urgentie ook bij de beleidsmakers is doorgedrongen.” 

Dat de toestand kritiek is, bleek eerder uit een bevraging die UNIZO voerde bij meer dan 1100 ondernemers. Slechts 7 procent slaagt erin de stijgende kosten door te rekenen en liefst een kwart zegt nu al het jaar verlieslatend af te sluiten. Bovendien moet het ergste nog komen. Bijna de helft van de bedrijven heeft voorlopig nog een vast elektriciteitscontract, maar die zullen de volgende maanden ook aflopen. 

UNIZO heeft deze namiddag een aantal voorstellen op tafel gelegd. Danny Van Assche: “Het klopt dat Europa snel werk moet maken van de invoering van een prijsplafond voor aardgas en het milderen van de elektriciteitsprijs, maar daar mogen we niet op wachten. Zowel de gewestelijke als de federale regering kunnen meteen zelf aan de slag om doelgericht ondersteunend beleid uit te werken op maat van onze zelfstandigen en kmo’s.”

Federale maatregelen

Van de federale regering verwacht UNIZO dat de ze direct ingrijpt op de factuur door de bijzondere accijns op elektriciteit op het Europees minimum te zetten. Om ondernemers in moeilijkheden te steunen moeten ook een aantal coronamaatregelen weer ingevoerd worden: een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid, afbetalingsplannen voor RSZ en fiscale schulden en een betalingsuitstel voor ondernemerskredieten. Duurzame investeringen moeten verder aangemoedigd worden door een verhoogde energie-investeringsaftrek van 45,5 procent. 

“Een nieuwe maatregel die we vandaag op onze vraag besproken hebben is het invoeren van een moratorium voor faillissementen, maar dan specifiek voor de energiekost. Hierdoor kunnen de energieleveranciers ondernemers niet meer dagvaarden voor achterstallige schulden. Deze bescherming moet minstens gelden tot de prijzen weer normaliseren”, aldus de UNIZO-topman.

Ook werk op de plank voor de gewesten 

De Vlaamse en Brusselse regering moeten werk maken van gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden, op basis van het Europese steunkader. UNIZO verwacht hiervoor snel resultaat en rekent  erop dat ook zelfstandigen en kmo’s er gebruik van kunnen maken.
De ondernemersorganisatie is tevreden dat er meer en meer voorstanders zijn om de openbare dienstverplichtingen volledig uit de elektriciteitsdistributienettarieven te halen, een maatregel waar UNIZO al lang voor pleit. Vlaanderen moet tenslotte blijven inzetten op energie-advies voor kmo’s en de ecologiepremie uitbreiden. 

“Het is nu aan de federale en de verschillende gewestregeringen om snelheid te maken. We rekenen op een snelle concretisering van de besproken voorstellen”, besluit Danny Van Assche