Afwezige werknemers met een niet-telewerkbare functie kunnen zowel een quarantaine-attest (tijdelijke werkloosheid, dus 70% loon) als een doktersattest (100% gewaarborgd loon) inleveren. Uit een flitsbevraging die UNIZO op 13 en 14 januari deed bij 218 ondernemers blijkt dat 42% van de afwezigen die een quarantaine-attest zouden moeten bezorgen, een doktersattest inleverde. Het systeem jaagt werkgevers met andere woorden nodeloos op kosten.

“Het merendeel van de bedrijven werd de afgelopen twee jaar hard getroffen door de coronapandemie. We moeten absoluut vermijden dat werkgevers nu nog eens geconfronteerd worden met extra loonkosten voor niet-gepresteerde dagen terwijl deze kosten eigenlijk voor de overheid zijn via het systeem van tijdelijke werkloosheid.”, oppert Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Bij 2 op 3 (66%) bedrijven die meewerkten aan de UNIZO-bevraging waren er sinds 1 december één of meerdere werknemers zonder telewerkbare functie afwezig door quarantaine o.w.v. corona – voor zichzelf of voor gezinsleden.

  • Van deze bedrijven geven 4 op 10 (42%) aan dat ze in geen enkel quarantainegeval een quarantaine-attest ontvingen van hun werknemer (maar dus wel een doktersbriefje).
  • Nog eens 1 op 4 werkgevers (28%) melden dat ze voor minder dan 25% van de werknemers in quarantaine effectief een quarantaine-attest kregen.
  • Minder dan 1 op de 5 werkgevers (17%) ontving in alle gevallen een quarantaine-attest.

“Wetende dat de omikronvariant vandaag dominant is en minder ziek maakt dan vorige varianten, verwonderen deze resultaten ons sterk.”, vervolgt Elke Tielemans.  “Het feit dat medewerkers bij 4 op 5 werkgevers een attest van arbeidsongeschiktheid inleveren, betekent per definitie dat een grote meerderheid van de werknemers ernstig ziek is. Dat staat in schril contrast met de verwachting dat het merendeel van de bevolking slechts matige symptomen zou vertonen, niet ernstig ziek zou zijn én dus geen attest arbeidsongeschiktheid zou mogen kunnen inleveren.”

Die stelling wordt bevestigd door talloze verklaringen die UNIZO de afgelopen dagen van werkgevers ontving. “Veel ondernemers zijn verrast door het hoge aantal ziektedagen die zij omwille van gewaarborgd loon aan hun medewerkers betalen, in plaats van terug te kunnen vallen op tijdelijke werkloosheid.”

Ondernemers gunnen hun werknemers uiteraard alle rust en een vlot herstel na een corona-besmetting, maar vragen wel dat de systemen van ziektebriefjes en quarantaine-attesten correct gebruikt worden”, zegt Elke Tielemans. “De realiteit is dat veel werknemers momenteel in quarantaine moeten, voor zichzelf of voor een gezinslid, ook al zijn ze niet ziek. Wanneer dat het geval is en werken op afstand (telewerken) is niet mogelijk omwille van de functie, is een quarantaine-attest nodig. Geen ziekteattest. Wij vinden het niet correct dat werkgevers moeten opdraaien voor de volledige loonkost van medewerkers die in feite op tijdelijke werkloosheid beroep moeten doen. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat in een aantal gevallen het attest arbeidsongeschiktheid onterecht gebruikt wordt.”

“Voor alle duidelijkheid: we twijfelen niet aan de kennis en kunde van artsen. Wie ziek is, kan en mag niet werken. Die beoordeling ligt volledig bij de arts. De werkgever kan daar geen medisch oordeel over vellen. Het is het systeem, waarbij werknemers voornamelijk zelf moeten zorgen voor een quarantaine-attest en waarbij het voor hen makkelijker en voordeliger is om een ziektebriefje te vragen, dat werkgevers nodeloos op kosten jaagt. Intussen is quarantaine na een hoogrisicocontact niet meer verplicht voor volledig gevaccineerden, dus dat is alvast een stap in de goede richting om zowel werkgevers als huisartsen te ontlasten.”

### EINDE PERSBERICHT ### 

Meer info:

  • We hebben ook verschillende ondernemers die over deze problematiek willen getuigen. Voor meer informatie, contacteer Liedewij Verbiest – 0471724157 – liedewij.verbiest@unizo.be