Oost-Vlaanderen, 09/07/2023 –VLAIO reikte al voor het derde jaar op rij de Innovatieve Starterssteun uit. Met deze premie van €50.000 kunnen startende ondernemers een grensverleggend en innovatief idee onderzoeken. UNIZO Oost-Vlaanderen heeft de ondernemers van Rebin uit Maarkedal en van Straal uit Gent begeleid richting deze waardevolle steun.

“De ‘Innovatieve Starterssteun’ geeft onze jonge starters vleugels”, verduidelijkt Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van Unizo Oost-Vlaanderen. “Met dit programma wil de Vlaamse regering meer starters over de streep trekken om grensverleggend en innovatief te zijn en een sterk groeitraject in te zetten. In Oost-Vlaanderen hebben wij de ondernemers van Rebin en Straal begeleid richting deze waardevolle steunmaatregel.

Beide ondernemers vervullen een pioniersrol in hun marktsegment en zitten hiermee nog in de start-up fase. Daarbij staan ze voor een traject waar een aantal belangrijke onzekerheden moeten worden onderzocht, zodat ze in een volgende stap externe financiering en/of eerste betalende klanten kunnen aantrekken,” verduidelijkt Jos Vermeiren.

De financiële steun is een vast bedrag van 50.000 euro. “Een respectabel bedrag”, vindt Vermeiren. “Er wordt bovendien geen detail van de kosten gevraagd bij de aanvraag en ook niet bij afrekening. Dat vermindert de administratieve last aanzienlijk. Vanuit UNIZO Oost-Vlaanderen willen wij deze belangrijke innovatiepremie verder bekend te maken en als er een volgende editie van de Innovatieve Starterssteun komt, zullen wij gemotiveerde ondernemers ook begeleiden op weg hiernaartoe.

Gent is de ideale omgeving voor jonge ondernemers die willen innoveren en groeien. We hebben een bruisende start-up scene, een uitgebreid netwerk van kennisinstellingen en ondersteunende organisaties. Kortom, een vruchtbare bodem voor jonge ondernemers om hier hun avontuur te starten. De verhalen van Rebin en Straal illustreren dat. Rebin werd onder meer door DO!, Start-it KBC en The Company begeleid en Straal is een op en top Gentse onderneming,” vult Sofie Bracke, Gents schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, aan.

vlnr: Kyanu Delrue, Simon de Geyter en Emilio Van Der Linden, founders van Rebin

Bin-watching: Het verhaal van Rebin

Rebin, het bedrijf van Kyanu Delrue, Simon De Geyter en Emilio Van Der Linden, rust bestaande vuilnisbakken uit met sensoren zodat gemeentewerkers beter kunnen opvolgen welke bakken bijna vol zijn en dus geledigd moeten worden. Rebin berekent ook ophaalroutes die enkel langs volle vuilnisbakken lopen, wat een tijds- en geldbesparing oplevert.

Emilio: “Met de Innovatieve Starterssteun kunnen we een pilootproject uitvoeren dat momenteel loopt in de gemeente Maarkedal. We onderzoeken daarbij de ideale plaatsing en de werking van de sensoren, we testen het route-algoritme en berekenen de efficiëntiewinsten voor de gemeente.”

Kyanu: “Voor het pilootproject hebben we 72 vuilnisbakken met sensoren uitgerust. De metingen op het terrein lopen momenteel nog, maar de eerste resultaten zijn echt veelbelovend. Er is een zeer grote tijdswinst mogelijk. Bij de start van het project gingen we mee met de gemeentewerkers op ophaalronde en die waren meteen heel tevreden. Ze merken nu al dat ze meer tijd beschikbaar hebben om andere taken te doen. De definitieve resultaten van het pilootproject zullen er eind juli liggen.”

Simon: “Dankzij de Innovatieve Starterssteun kunnen we veel sneller groeien. Als straks de definitieve cijfers binnen zijn, hebben we nog meer argumenten om nieuwe klanten te overtuigen.”

vlnr: Thijs Van Wingen, Laura Van Wingen en Charlotte Van Belle, founders van Straal (c) Stad Gent

Van weesboot tot deelvloot: Het verhaal van Straal

Het Gentse Straal is een inclusief bootatelier dat verwaarloosde vaartuigen omtovert tot elektrische deelvloot. Om de opgewaardeerde boten een duurzaam tweede leven te geven, willen ondernemers Laura en Thijs Van Wingen en Charlotte Van Belle onderzoeken hoe ze waterstoftechnologie in de pleziervaart kunnen toepassen.

Met Straal onderzoeken de ondernemers hoe waterstoftechnologie een toegankelijke energieoplossing kan bieden voor kleine off-grid toepassingen, zoals de pleziervaart. De Straalvloot zal daartoe als een pilotproject dienen.

Thijs: “We willen de deelvloot uitrusten met PEM brandstofcellen (PEMFC). Dat staat voor Proton-Exchange Membrane Fuel Cell. De technologie wordt nu al toegepast in versnipperde zee- en binnenvaart projecten, maar dat is nog vrij exclusief.

Deze ‘waterstofgenerator’ vormt een nuttige toepassing van waterstof als energieomzetter: Groene waterstof wordt op vandaag bekomen uit water via een elektrolysereactie en wordt vervolgens als energiedrager omgezet in elektriciteit. Het restproduct van deze reactie is gewoonweg water (H2O) in de vorm van damp.”

Laura: “Deze technologie heeft het potentieel om miljoenen fossiele generatoren te vervangen en om zo bijvoorbeeld duurzaam elektrisch varen te faciliteren. Dat is nu niet gebruikelijk omdat de laadinfrastructuur op de waterweg nog ontbreekt en omdat de grote batterijen niet altijd praktisch en betaalbaar zijn. Dankzij waterstof kan een elektrische vloot volledig emissieloos en energieonafhankelijk varen. De innovatieve starterssteun geeft ons de kans om een testcase te ontwikkelen.”