Het aantal faillissementen in België gaat onrustwekkend crescendo.  In mei werden bijna duizend ondernemingen failliet verklaard met een recordaantal falingen in Vlaanderen, zo blijkt uit de cijfers die Graydon vandaag bekendmaakte. UNIZO maakt zich grote zorgen en vreest dat het ergste nog moet komen. De ondernemersorganisatie hoopt dat de economische realiteit de vakbonden tot bezinning zal leiden. UNIZO eist een strikte toepassing van de loonwet en wil dat bedrijven in moeilijkheden de kans hebben de automatische loonindexering niet toe te passen. Daarnaast vraagt UNIZO om het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen. 

De ondernemers zitten in zwaar weer. Na de coronacrisis kregen ze meteen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op hun bord en dat zorgt voor problemen. “Als de energiekost verdubbelt en de grondstofprijzen stijgen met meer dan 50 procent, kan een ondernemer die prijs vaak simpelweg niet onmiddellijk doorrekenen. Dit legt de rendabiliteit én het voortbestaan van vele bedrijven onder druk, zeker gezien de reserves de voorbije jaren door de coronacrisis zijn opgesoupeerd”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

UNIZO wil maatregelen om ondernemers te helpen deze crisisperiode te overbruggen en vraagt om het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen. Dankzij dit systeem krijgen werkgevers de noodzakelijke flexibiliteit om in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Het systeem geldt zowel voor bedienden als voor arbeiders, en de werknemers behouden een groter deel van hun loon. Deze soepele procedure werd uitgewerkt om bedrijven te ondersteunen om de coronacrisis te overleven en werd in maart door de federale regering nog tot 30 juni verlengd om ondernemers door de economische crisis te loodsen. UNIZO vraagt een verlenging tot minstens eind 2022. 

Daarnaast wil UNIZO een absolute en strikte toepassing van de loonwet en pleit de ondernemersorganisatie voor een ‘opting-out’-systeem voor bedrijven in moeilijkheden.

Danny Van Assche: “Het is onverantwoord dat vakbonden in deze economisch zware tijden waarin recordaantallen aan faillissementen worden verwacht, pleiten voor nog meer loon bovenop de automatische index.” 

De volgende maanden en volgend jaar staat vele bedrijven nog een grote stijging van de loonkost te wachten. In meer dan 40% procent van de private sector wordt de spilindex gevolgd en stijgen de lonen onmiddellijk.  De andere ondernemingen voelen voorlopig alleen de loonstijging van de jongste aanpassing, zij moeten de grootste doorrekening nog krijgen. Of het nu onmiddellijk of in uitgesteld relais is, de loonstijgingen zijn van een nooit geziene omvang.  UNIZO gaat absoluut niet akkoord met de vraag van de vakbonden naar nog meer loon boven de automatische indexering. De loonwet, die  voorziet dat de loonkostenhandicap automatisch in rekening wordt gebracht bij de berekening van de maximaal beschikbare loonmarge 2023-2024, moet behouden blijven. 

Voor bedrijven in moeilijkheden wil UNIZO een 'opting out'-systeem voor de  automatische indexering.  “Uitzonderlijke situaties moeten leiden tot uitzonderlijke maatregelen. Als een algemene aanpassing of sociaal gecorrigeerde indexsprong niet kan, moet er minstens een tijdelijke regeling komen die ondernemingen toelaat om indien nodig de automatische indexering niet toe te passen. Individuele ondernemingen die kunnen aantonen dat ze het moeilijk hebben op basis van objectieve criteria moeten voor een ‘opting-out’ kunnen kiezen”, aldus Danny van Assche.