Oost-Vlaanderen, 09/03/2022- Woensdagavond, 9 maart, sleepte Sarah Parent de 'WOMED Award in de categorie Belofte van het Jaar' in de wacht. WOMED staat voor Women in Enterprise and Development en is een jaarlijks initiatief van Markant vzw en UNIZO met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Met haar start-up Go Forest wil Sarah Parent bedrijven op een laagdrempelige manier helpen om duurzaamheid vanzelfsprekend te maken. Dat doet ze door bomen te planten, vooral in ontwikkelingslanden. Zij won het van de andere provinciale genomineerden: Ingrid Renders & Anne Cornut (Maison Slash, Vlaams-Brabant), Judith Dillen (One On One BV, Antwerpen), Karen Ooms & Louise Noelmans (La&Bel, West-Vlaanderen) en Marion Sterckx (iAssist, Limburg).
 
Sarah Parent (31) is bezielster van de start-up Go Forest. Na een samenwerking met topondernemer wijlen Philip Cracco ontstond haar idee om een onderneming op te richten om samen met bedrijven bomen te planten en er een win-win verhaal rond te creëren. Na het uitwerken van het businessplan en een slimme communicatiebranding, schoot Go Forest in september 2020 uit de startblokken. Vandaag zijn er al meer dan 100 members, dat zijn bedrijven die op frequente basis bomen met impact planten en er een HR-, sales & marketing of MVO-doelstelling aan koppelen. Het is de ambitie van het bedrijf om de meest transparante partij op de markt te zijn. Daarom werd een blockchain-applicatie ontwikkeld waarbij bedrijven elke boom die geplant is online kunnen volgen én ze die ook kunnen schenken aan klanten en medewerkers.
Sarah Parent: “Wij planten in verschillende regio’s in de wereld van het Amazonewoud in Peru tot Congo en Armenië, en ook in België. De focus ligt op plaatsen waar bomen snel groeien en vlug veel CO2 capteren, maar ook daar waar bomen een sociale impact hebben en dus jobs creëren of voeding bieden aan de bevolking.”
 
Steeds meer vrouwelijke ondernemers
Het aantal onderneemsters gaat al jaren in stijgende lijn, maar toch zijn er nog steeds veel meer mannen die kiezen voor zelfstandigheid. Uit een recente bevraging blijkt dat er vooral nood is aan maatregelen om de combinatie werk-privé te verbeteren om vrouwelijk ondernemerschap verder te stimuleren. UNIZO pleit voor een ruimer en flexibeler aanbod aan kinderopvang, dat tegemoet komt aan de behoefte van ondernemers.

Vrouwelijk ondernemerschap zit al jaren in de lift. In 2020 waren er in België 384.537 vrouwelijke zelfstandigen actief. In 2010 was dit aantal nog 276.916. Ten opzichte van alle tewerkgestelde vrouwen in ons land is vandaag 9,5 % actief als onderneemster, in 2010 was dit 8,8%. Daarmee scoort België beter dan Duitsland en Frankrijk maar minder goed dan Nederland. Als we naar Vlaanderen kijken, meten we dat tussen 2015 en 2020 het aantal mannelijke zelfstandigen steeg met 15% (van 392.637 naar 453.709), en het aantal vrouwelijke onderneemsters met maar liefst 21% (van 199.063 naar 240.357).

"Er is de voorbije jaren een duidelijke inhaalbeweging in de verhouding tussen zelfstandige mannen en vrouwen. In 1995 was de verdeling 72% mannen en 28% vrouwen. Het aandeel vrouwen gaat sindsdien in stijgende lijn, en na stagnatie tussen 2004 en 2012 klokken we anno 2020 af op een verdeling van 65% mannen en 35% vrouwen. Initiatieven zoals de WOMED Award kunnen inspirerend werken: zIen ondernemen, doet ondernemen. Voor ons is Sarah een rolmodel. Zij kan nieuwe jonge talenten te inspireren en motiveren om zelf aan de slag te gaan," vertelt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen.

Bevraging
Uit een recente enquête via CheckMarket bij 661 vrouwelijke ondernemers blijkt dat er heel wat acties en maatregelen mogelijk zijn om vrouwelijk ondernemerschap verder te stimuleren. Het uitkeren van dienstencheques voor naschoolse opvang in eigen huis scoort daarbij het hoogst (77%), gevolgd door het flexibeler maken van de openingsuren voor kinderopvang (75%) en het meer in de kijker zetten van vrouwelijke rolmodellen in de media (72%). Ook de nood aan begeleidingstrajecten en advies over de bedrijfsvoering wordt als een werkpunt aanzien. (69%).

"Deze bevraging bevestigt het belang van vrouwelijke rolmodellen", aldus Diane Devriendt, algemeen directeur Markant vzw. "Daarom reiken we de jaarlijkse WOMED Award uit, de award voor 'Onderneemster van Jaar' en 'Belofte van het Jaar'. Het is een bekroning van vrouwelijk ondernemerstalent."

Meer en flexibele kinderopvang
Het gebrek aan maatregelen voor een goede combinatie tussen werk en privé is een nagel waar UNIZO al lang op klopt”, zegt Jos Vermeiren, directeur van Oost-Vlaanderen. “Er is duidelijk nood aan een betere work-life balance en meer mogelijkheden voor kinderopvang. Om mensen te “verleiden” tot de arbeidsmarkt is een goede, betaalbare en flexibele kinderopvang van groot belang.”

Gezien het feit dat vrouwen nog steeds veel meer zorgtaken op zich nemen dan mannen, zorgt het gebrek aan flexibele kinderopvang, die rechtstreeks inspeelt op de behoeften, ervoor dat er nog steeds minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt dan zou kunnen. Dat blijkt ook een grote drempel voor vrouwelijk ondernemerschap. Kinderopvang is niet alleen noodzakelijk tijdens de schooluren maar ook in het weekend en ’s avonds. Daarom pleit UNIZO voor voldoende, gespreide, flexibele en betaalbare kinderopvang. Een opvallende vraag van vrouwelijke ondernemers tenslotte is om het instrument van dienstencheques te kunnen gebruiken voor kinderopvang bij hen thuis. UNIZO vraagt om dit te onderzoeken.