Vlaanderen neemt energiemaatregelen voor ondernemersUNIZO reageert tevreden op de steunmaatregelen van de Vlaamse regering om bedrijven die in moeilijkheden verkeren te helpen. “We zijn opgelucht dat de Vlaamse regering gehoor geeft aan onze oproep om gezonde bedrijven in nood door deze crisis te loodsen”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Cruciaal is dan ook dat de steunmaatregelen ook van toepassing zijn op de zelfstandigen en kmo’s.  De Vlaamse regering neemt, met een beetje vertraging, de correcte beslissing om ondernemers in nood te helpen en gooit hen een reddingsboei toe.” 

UNIZO stelde concreet voor om op korte termijn steun aan ondernemers te geven en daarnaast de energietransitie te versnellen. De Vlaamse regering komt tegemoet aan deze vragen. 

Vlaams minister-president Jan Jambon stelt in de Septemberverklaring dat er concrete steun komt om ondernemers in nood te helpen. Het gaat zowel om directe steun aan bedrijven als om overbruggingsleningen.  Ook de aloude UNIZO-eis om openbare dienstverplichtingen uit de energiefactuur te halen, wordt ingewilligd.  Voor UNIZO is het van groot belang dat deze steun toegankelijk is voor alle bedrijven die te lijden hebben onder de energiecrisis en dit zonder al te ingrijpende voorwaarden of verplichtingen.  Dat de steun in rekening wordt gebracht met andere subsidies zal er mogelijk wel toe leiden dat er bijvoorbeeld minder van de kmo-portefeuille of strategische steun zal opgenomen worden.  

Ook voor kmo’s en zelfstandigen

UNIZO vroeg aan de Vlaamse regering om een systeem van gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden uit te werken, op basis van het Europese steunkader. “Het was daarbij cruciaal dat ook de zelfstandigen en kmo’s van deze maatregelen gebruik kunnen maken. We zijn de Vlaamse regering dankbaar dat ze ook aan de kleine bedrijven heeft gedacht. De hoge energiefactuur is hiermee niet opgelost, maar deze steun betekent een belangrijke ondersteuning voor vele ondernemers”, zegt Danny Van Assche. UNIZO rekent nu op snelle actie van Europa om via een plafonnering van de aardgasprijs en de loskoppeling hiervan van de elektriciteitsprijs de facturen te doen dalen. 

De maatregelen zijn hoogstnoodzakelijk. Uit een recente studie van UNIZO blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt om de stijgende kosten volledig door te rekenen en dat liefst een kwart van de kmo’s nu al aangeeft dat het jaar met verlies zal afgesloten worden. De rendabiliteit én het voortbestaan van vele bedrijven staat onder druk. Ook de kmo-barometer van UNIZO, die het ondernemersvertrouwen meet, krijgt een mokerslag en tuimelt de dieperik in richting corona-niveau. Nog nooit, sinds de start van de metingen in 1987, noteerden we zulke pessimistische toekomstverwachtingen wanneer het gaat over rendabiliteit, personeelsbestand en werkvolume.
Daarboven hebben we af te rekenen met een recordhoogte qua inflatie, namelijk 11,23 procent in september 2022 ten opzichte van september 2021. Het jaargemiddelde loopt verder op tot een ongeziene 9,08 procent. Het is geleden van augustus 1975 (11,42 procent), een halve eeuw geleden, dat de inflatie nog zo hoog stond. De enorme bezorgdheid over de snelle evolutie van de lonen baart de werkgevers grote zorgen. 
 

Energietransitie

De ambitie om de energietransitie bij de ondernemers te versnellen via een impulsprogramma energie-efficiëntie wordt door UNIZO zeer positief onthaald.  Danny Van Assche: “We moeten onze bedrijven niet alleen door de crisis loodsen, we moeten ze evenzeer begeleiden in de overschakeling naar hernieuwbare energie.” UNIZO dringt er bovendien op aan deze transitie ook via eenvoudige procedures en regelgeving te faciliteren.  

Jobbonus en kinderopvang

De stijging van de jobbonus, een premie voor mensen met een laag loon, en het extra personeelsbudget dat wordt voorzien voor de kinderopvang zijn volgens UNIZO nuttige beslissingen.

Danny Van Assche: “We moeten zoveel mogelijk mensen activeren op de arbeidsmarkt. Het verhogen van de jobbonus verhoogt de koopkracht én zet meer mensen aan om aan het werk te gaan.  Ook de investering in kinderopvang is broodnodig. Betaalbare en kwaliteitsvolle opvang is een voorwaarde om mensen met kinderen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. We zijn wel geschrokken en bezorgd  dat men de factuur voor ouders wil verminderen door een stuk van de doelgroepkorting weg te nemen bij de werkgevers. We vragen snel overleg met de betrokken minister en de sociale partners om hierover meer duidelijkheid te krijgen.”