Gent, 29 april 2022 - Het vergunningenbeleid voor het autovrije gebied werd op 6 december 2021 aangepast om ervoor te zorgen dat er minder ongewenst verkeer in de binnenstad rijdt. Na feedback van verschillende ondernemers en zelfstandigenorganisatie UNIZO past de stad het reglement nu opnieuw aan. Een vergunning aanvragen wordt eenvoudiger en ook de administratieve rompslomp vermindert.

“Vergunning achteraf” flexibeler

Onder andere de regeling om met terugwerkende kracht een vergunning in orde te brengen wordt flexibeler. Ondernemers kunnen tot drie werkdagen na het binnenrijden van het autovrije gebied een aanvraag “vergunning achteraf” indienen. Voordien kregen ze daarvoor maar één werkdag de tijd. De ondernemer moet in dat geval wel overmacht kunnen bewijzen.

Schepen Filip Watteeuw: "Het was noodzakelijk om het reglement te verstrengen om de kwaliteit van het autovrij gebied terug op peil te brengen. We moeten hier een evenwicht vinden tussen bereikbaarheid van de vele ondernemingen in Gent die onze stad zo levendig maken en de veiligheid en leefkwaliteit van bewoners en bezoekers in de kuip. Dat is geen evidente oefening. Samen met ondernemers en UNIZO komen we tot een aanvaardbaar compromis."  

Uitvoeren van werken in het autovrije gebied

Ondernemers die werken uitvoeren in het autovrije gebied zullen ook minder bewijzen moeten voorleggen en moeten hun vergunning minder vaak vernieuwen. Zij moeten nu aantonen dat ze voor 25% van de looptijd van de aangevraagde vergunning minstens één keer per week aansluitend in het gebied moet zijn. Op deze manier vermindert de administratieve last bij ondernemers en kan de stad er toch op toezien dat het autovrije gebied gevrijwaard blijft.

Bijvoorbeeld: een loodgieter die voor drie maanden een vergunning wil, moet voor drie weken kunnen bewijzen dat hij voor het werk in het gebied moet zijn. Voor een vergunning van zes maanden (de maximale termijn) vraagt de stad meer bewijs: het bedrijf moet kunnen aantonen dat het zes weken aaneensluitend, om werken uit te voeren of diensten te verlenen, in het gebied moet zijn.

Verhuisfirma's, nieuwe ondernemingen en leveranciers

Verhuisfirma’s die werken in het autovrije gebied zullen niet langer gebonden zijn aan de zogenaamde venstertijden (geen toegang tussen 11u en 18u)Voor nieuwe ondernemingen die starten met werken in het autovrije gebied, komt er een tijdelijke vergunning van drie maanden. Die kan nadien worden verlengd mits de nodige bewijsstukken (offertes, facturen, bestelbonnen, ...). 

De stad verduidelijkt ook wie mag laden en lossen in het autovrije gebied. Zowel groothandel als detailhandelaars kunnen daarvoor vergunning aanvragen, wanneer blijkt dat ze regelmatig moeten leveren binnen het gebied. Het aantal bewijzen dat een onderneming daarvoor moet voorleggen, werd ook verlaagd: leveranciers moeten kunnen bewijzen dat ze voor 25% van de looptijd van de vergunning minstens 1 keer per week aansluitend in het gebied moet zijn.

Verdere ontwikkeling in overleg met sector

Het nieuwe reglement zal van kracht zijn na de gemeenteraad van 23 mei 2022. Daarna engageren het Mobiliteitsbedrijf, UNIZO en andere koepelorganisaties zich om het vergunningenbeleid blijvend vorm te geven.

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen, vindt deze aanpassingen een forse stap in de goede richting. “We kregen veel signalen dat het vernieuwde vergunningenbeleid moeilijk werkbaar was. Daarom hebben we het stadsbestuur en de dienst Mobiliteit van Stad Gent samen gebracht met een aantal Gentse ondernemers en ondernemers die regelmatig in Gent zijn voor zakelijke opdrachten. Na deze gesprekken worden nu ook heel wat pijnpunten weggewerkt. We zijn tevreden dat de stad zich ook in de toekomst engageert om te blijven luisteren naar de ondernemers om verdere verbeteringen mogelijk te maken. Duidelijke communicatie, een pragmatische aanpak en een uniek aanspreekpunt voor ondernemers zijn belangrijke voorwaarden om het nieuwe vergunningensysteem te laten slagen.