UNIZO Oost-Vlaanderen reageert op belastingverhoging Stad Gent 

Gent, 01/07/2022 - Het zijn budgettair uitdagende tijden. Het afgelopen decennium zagen we de stadsschuld in Gent evolueren richting 1 miljard euro. Doe daar nog de vooruitzichten van een recessie, een zekere torenhoge inflatie/indexering en een grondstoffen- en energiecrisis bovenop en je weet dat je zonder de nodige reserves in een perfecte storm op budgettair vlak terecht komt.  

De bedrijfswereld sukkelt van de ene crisis naar de andere. Corona is bij veel bedrijven nog niet verteerd of daar komt de nieuwe al aan. Een die nog veel zwaarder zal inhakken op het brede economische veld, met alle gevolgen van dien. Donkere wolken verzamelen zich boven Europa en dus ook boven Gent. Op zo een moment extra belastingen heffen naar bedrijven is de facto onverantwoord. De eigen boekhouding op orde zetten, duidelijke keuzes maken, streven naar een budgettaire hygiëne en de tering naar de nering zetten, zoals ook bedrijven dit dagelijks moeten doen, was de enige juiste en rechtvaardige weg. 

Vanuit UNIZO brengen we graag het Vlaamse spreekwoord bij Stad Gent onder de aandacht: bijt niet in de hand die je voedt. Bedrijven creëren mee de welvaart waar de hele stad kan van genieten. Met plezier trouwens! Wat goed is voor de bedrijven is goed voor de stad. Maar er is ook zoiets als de hand in eigen boezem steken. Het ambtenarenapparaat van Stad Gent is enorm. In verhouding zelfs groter dan dat van de Stad Antwerpen (22 VTE’s per 1.000 inwoners, in Antwerpen is dit 18 VTE’s ).  

Een kerntakendebat dringt zich op. De bedrijven dragen hun steentje meer dan genoeg bij, maar op een bepaald moment dreigt de balans uit evenwicht te geraken. Zeker als je weet dat diezelfde bedrijven zelf in een mondiale economische crisis zitten en het water stilaan aan de lippen staat bij heel wat KMO’s en zelfstandigen.  

Een centrumstad als Gent mag meer ambitie hebben dan een budgettaire strategie van pappen en nathouden. 

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen, vraagt de Stad Gent in te zetten op volgende speerpunten om de economie niet te fnuiken: 

1. Focus op de kerntaken van lokale overheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid. Ga voor een faciliterende rol wanneer iets niet tot de kerntaken behoort, in plaats van het zelf uit te voeren. 

2. Behoud publieke investeringen als economische motor, maar doe dit in samenwerking met de lokale economie (Stadsleverancier) 

3. Zorg voor een interessant ondernemersklimaat, door als een ondernemer te denken.  

4. Verlaag belastingen voor de bedrijven. Dit wordt mogelijk door te focussen op de kerntaken.  

5. Lobby over de partijgrenzen heen om investeringen en middelen naar Gent te krijgen. 

Onze vrees is dat de stad de volgende jaren de rest van het miljard schulden ook weer deels bij de ondernemers zal zoeken. Daarom zal er nog verder moeten worden gesnoeid in de uitgaven. Niet met 50 miljoen op jaarbasis, maar een veelvoud daarvan. 

 

Wat heeft de stad beslist? 

‘De onroerende voorheffing, een belasting op vermogen, stijgt met 175 opcentiemen van 913 naar 1088 opcentiemen.’ Een stijging van bijna 20%. Deze kost komt ten laste van de eigenaars, of zal worden doorgerekend aan de huurders van Gentse panden en gronden. 

‘Terzelfdertijd verlaagt het stadbestuur de aanvullende personenbelasting op inkomen met 0,4 procentpunt naar 6,5 procent.’ Een maatregel die het tekort in de stadskas dus nog verder zal doen oplopen en niet helpt om een buffer op te bouwen. 

‘Het stadsbestuur vraagt vanaf 2024 een grotere bijdrage van toeristen, goed voor 1,2 miljoen euro.’ Dit zal de toeristische aantrekkelijkheid van onze stad niet te goede komen. 

‘De terugbetaling van de inschrijvingskost voor de kruispuntbank voor startende ondernemers wordt geschrapt.’ Deze terugbetaling was een mooi duwtje in de rug om starters op een cruciaal moment te ondersteunen, we betreuren deze keuze. 

Verder vrezen we dat in de loop van de volgende weken waarschijnlijk nog meer details bekend raken van besparingen en extra uitgaven die bij de ondernemers terecht zullen komen. 

Ook binnen de werking van PUUR Gent (promotie handel en horeca) zouden een aantal interne besparingen worden doorgevoerd. De exacte details zijn hier nog niet gekend.