Terwijl 2021 een absoluut grand cru-jaar was op startersgebied, gaat het aantal startende ondernemingen de eerste jaarhelft van 2022 in dalende lijn. In de eerste zes maanden van 2022 zijn er in Vlaanderen 8,1 procent minder starters dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO voerde op basis van recente cijfers van Graydon.

“Na een recordjaar is een lichte achteruitgang van het aantal starters niet  verrassend, maar de daling sterkt wel aan in het tweede kwartaal en dat baart ons toch zorgen” zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. 

Het eerste kwartaal nam het aantal starters in Vlaanderen af met 3,1 procent, in het tweede kwartaal meten we al 13,6 procent minder starters. Gemiddeld neemt het aantal starters af met 8,1 procent voor de eerste jaarhelft. 

Vlaanderen

 

2019

2020

2021

2022

'22/'21

Kwartaal 1

17.453

17.878

19.944

19.324

-3,1%

Kwartaal 2

14.585

11.486

17.831

15.408

-13,6%

SOM

32.038

29.364

37.775

34.732

-8,1%

 

Cijfers: Graydon

Danny Van Assche: “2021 was na coronajaar 2020 een recordjaar met een duidelijke een inhaalbeweging, het is dus zeker niet onlogisch dat het aantal startende ondernemingen daalt. Wat ons wel enigszins verontrust is dat de daling zeer sterk toeneemt in het tweede kwartaal. Het totaal aantal starters blijft nog wel op een hoger niveau dan in 2019. Laat ons nu vooral hopen dat deze tendens niet toeneemt. Op de definitieve cijfers is het wachten tot volgend jaar.” 

Volgens UNIZO speelt ook de huidige economische situatie een rol. De hoge energie-, grondstoffen- en loonkost, en de tekorten in de toeleveringsketen zorgen voor een onzeker ondernemersklimaat. Uit de recente kmo-barometer van UNIZO blijkt dat ondernemersvertrouwen daalt. Ook het stijgend aantal faillissementen is een teken aan de wand. 

Danny Van Assche: “De rendabiliteit van de bedrijven staat onder druk.  We rekenen op ingrijpende maatregelen om onze economie opnieuw op de rails te krijgen, want tot heden is het vooral de consument die geholpen wordt. De maatregelen die de expertengroep voorstelde om ondernemers en ondernemingen door de crisis te loodsen blijven te vaag. Voor de gezinnen zijn intussen al een aantal ondersteunende maatregelen genomen.  De huidige explosie aan kosten op vlak van energie, materialen, transport en lonen moet ook voor de bedrijven  aangepakt worden. Zowel voor de gevestigde ondernemers als voor de ondernemers van morgen. We moeten zeer oplettend zijn dat onze startersmotor niet sputtert of stilvalt.”

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be