De laatste weken van het jaar zijn typische momenten waarop ondernemers hun administratieve zaken verder op orde stellen. Net nu stelt UNIZO vast dat de telewerkaangifte voor januari nog niet kan worden ingediend omdat deze in de online applicatie bij de FOD Sociale Zekerheid maar ingesteld staat tot vandaag. Deze kan dus voor januari nog niet ingevuld worden, terwijl deze voor 6 januari in orde gemaakt moet worden. De telewerkaangifte is de verplichting voor elke werkgever om aan te geven hoeveel personen er werkzaam zijn in hun onderneming. UNIZO dringt aan om dit zo snel mogelijk in orde te brengen: "Ondernemers hebben maar enkele dagen de tijd om deze aangifte te doen, terwijl al sinds 22 december duidelijk is dat de telewerkaangifte behouden zou blijven. Deze bijkomende administratieve rompslomp werkt demotiverend voor het naleven van deze coronamaatregel, dus vragen we de betrokken overheidsdienst om dit zo snel mogelijk op te lossen. Elke dag telt." UNIZO bracht dan ook de betrokken overheidsinstanties op de hoogte en drong aan op een snelle opvolging en een verlenging van de uiterlijke invuldatum.

De verplichte telewerkaangifte werd in november opnieuw ingevoerd, samen met de verplichting om te telewerken. Ondernemers moesten uiterlijk tegen 30 november aangeven hoeveel personen ze tewerkstelden op 24 november. Nu moet die aangifte dus opnieuw ingevuld worden, tenminste als het aantal tewerkgestelde medewerkers op 3 januari gewijzigd is ten opzichte van 24 november. Maar vooral: ondernemers moeten dit ingevuld hebben tegen 6 januari. Ze krijgen dus hooguit een paar dagen tijd.

UNIZO kaartte eerder al aan dat deze aangifte sowieso al administratieve kafka is die niet effectief is tegen het virus en enkel maar voor extra werk zorgt. "Veel ondernemers raken moedeloos van dergelijke onnodige bijkomende administratie. Het feit dat de overheid geen mogelijkheid voorziet om de applicatie nu al in te vullen, zodat ondernemers deze als het hen past kunnen in orde stellen en hen dwingt om die op enkele dagen tijd in de drukke start van het nieuwe jaar in te geven, getuigt van weinig vertrouwdheid met de ondernemerswereld", besluit Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Chiel Sterckx
M 0472/41.45.67 – E chiel.sterckx@unizo.be