Morgen beslist het Overlegcomité naar alle waarschijnlijkheid dat de coronabarometer overschakelt van code oranje naar code geel. Dat betekent dat quasi alle maatregelen worden opgeheven. UNIZO dringt gezien de huidige economische en geopolitieke omstandigheden aan op een grondige hervorming van het systeem van economische werkloosheid. “In tijden van crisis is, zeker voor kmo’s, flexibiliteit cruciaal om te overleven. De verouderde procedures rond economische werkloosheid moeten worden gemoderniseerd en aangepast aan de huidige tijdsgeest”, stelt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Als dit niet tijdig kan moet het huidig systeem voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, dat afloopt op 31 maart, verlengd worden. 

Dankzij het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona krijgen werkgevers flexibiliteit om in te spelen op onvoorziene omstandigheden en quarantaines. Het systeem geldt zowel voor bedienden als voor arbeiders, en de werknemers behouden een groter deel van hun loon. Deze soepele procedure werd uitgewerkt om bedrijven te ondersteunen om de coronacrisis te overleven. Het reeds bestaande systeem van economische werkloosheid is beperkender en biedt voor veel sectoren geen oplossing voor de huidige uitdagingen. 

UNIZO vraagt met aandrang om het systeem van economische werkloosheid aan te passen aan de huidige tijd en dus flexibeler en beter toepasbaar te maken. Tot dan moet het systeem van tijdelijke werkloosheid verlengd worden, al minstens met een kwartaal.

“Het opheffen van de coronamatregelen betekent niet dat de economische gevolgen niet meer voelbaar zijn. Daarnaast zorgen de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de hoge loonkosten voor een moeilijk economisch klimaat. Het internationaal reizigersverkeer ondervindt net zoals de taxisector en de ondernemingen die afhangen van leveringen uit het buitenland grote problemen.  De coronacrisis heeft ons geleerd dat flexibiliteit cruciaal is voor bedrijven om in tijd van crisis het hoofd boven water te houden ”, zegt Danny Van Assche. 

Daarom vraagt UNIZO om het systeem van economische werkloosheid grondig te hervormen.  De bijhorende administratie, de termijnen en de verplichtingen zijn niet meer van deze tijd. Nu teruggaan naar het oude en stroeve systeem betekent een grote stap achteruit. Om de overgangsperiode op te vangen moet de soepele procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona nog minstens een kwartaal verlengd worden.

Daarnaast wijst UNIZO op een bijkomend probleem rond het  klassiek overbruggingsrecht. Uit een lopende evaluatie van het Algemeen Beheerscomité van de Zelfstandigen blijkt ook hier een nijpend gebrek aan flexibiliteit. 

Danny Van Assche:  “Zo zal niet elke zelfstandige die zeven dagen of langer in quarantaine of isolatie is, recht hebben op een uitkering. Dit is problematisch. In afwachting van de uitvoering van de beleidsaanbevelingen van de evaluatie vragen we daarom ook een beperkte verlenging van het crisis-overbruggingsrecht specifiek voor quarantaine.”