Het simplistisch vakbondscredo ‘alles wordt duurder dus er moet meer loon worden betaald bovenop de automatische index’ klinkt lekker voor een deel van hun achterban, maar het resultaat zou vernietigend zijn voor onze economie en werkgelegenheid.”

Vandaag, negen dagen na hun nationale actiedag, pleiten de vakbonden tijdens een hoorzitting in het federaal parlement voor een herziening van de loonwet. Ironisch, want net vandaag maakt de FOD Economie bekend dat de inflatie in juni met 9,7 procent een recordhoogte bereikt.
“We bevinden ons in een economische storm. De hoge inflatie stuwt door de automatische loonindexering de stijging van de loonkosten naar ongeziene hoogtes. De loonnormwet is de enige houvast die ondernemers nog hebben om de kosten te drukken. Het schip staat op punt te zinken, en de vakbonden willen de reddingsvesten en -sloepen overboord gooien”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Berekening van de loonnorm 

De loonnormwet moet ervoor zorgen dat de lonen in de privésector niet sneller stijgen dan in de buurlanden. Om de maximale marge te berekenen wordt gestart met de vooruitzichten van de uurloonkostengroei voor 2023-2024 in de buurlanden (Nederland, Frankrijk en Duitsland). Daarvan trekt men de indexeringsvooruitzichten van België voor dezelfde periode af. Dan wordt de loonkostenhandicap in rekening gebracht. Indien we een handicap hebben opgebouwd, dan daalt de marge, maar omgekeerd komt een negatieve handicap tegoed aan een hogere marge. Het werkt dus in beide richtingen.

Tenslotte is er nog een veiligheidsmarge om eventuele inschattingsfouten preventief op te vangen. Die wordt sterk gecontesteerd, maar is wel altijd terecht gebleken, omdat de lonen toch steeds net iets sterker stijgen dan voorzien. Het ongebruikte deel van de veiligheidsmarge van de vorige loonnormperiode komt opnieuw tegoed aan een hogere marge. De Groep van Tien tenslotte beslist of de loonnorm gelijk of lager is dan de maximale marge, met een minimum gelijk aan 0. 

“Deze berekening maakt de loonnorm een evenwichtig middel om ons land competitief te houden”, zegt Danny Van Assche. “Als de loonindexering, zoals nu, veel groter is in België dan in de buurlanden blijft de marge voor extra loonstijgingen bovenop die index beperkt. Dat is objectief en eerlijk. Het simplistisch vakbondscredo ‘alles wordt duurder dus er moet meer loon worden betaald bovenop de automatische index’ klinkt wellicht lekker voor een deel van de achterban, maar het zou vernietigend werken voor onze economie en werkgelegenheid.” 
 

Goedkope boodschap over duurdere prijzen 

De vakbonden verzamelden de voorbije weken voldoende handtekeningen om een hoorzitting te verkrijgen in het federaal parlement. Ze hebben daarvoor hun achterban gevraagd een petitie te ondertekenen ‘voor meer loon want alles is te duur’.  

“Het is logisch dat je met dergelijke boodschap een redelijk aantal handtekeningen verzamelt, maar ze vergeten er wel bij te zeggen dat er nu al een automatische loonindexering is. Die is de volgende jaren ongezien hoog en wordt integraal betaald door de ondernemers die ook al hun andere kosten zien stijgen”, aldus Danny Van Assche

Dankzij de automatische indexering stijgen de brutolonen in ons land mee met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. België is hierin quasi uniek in de wereld. Door de hoge inflatiecijfers stijgen de brutolonen in ons land veel sneller dan in de ons omringende landen. Hierdoor bouwen Belgische ondernemingen momenteel een loonkostenhandicap op. 

Danny Van Assche: “Op de dag dat de vakbonden hun betoog tegen de loonnorm houden en dus pleiten voor nog meer loonopslag, maakt de FOD Economie het inflatiecijfer van juni bekend. Een beangstigend recordgetal van 9,7 procent. Dat is spectaculair hoog.  De laatste keer dat de consumptieprijsindex dermate hoog stond was in oktober 1982, veertig jaar geleden. Voor de eerste jaarhelft zitten we al aan 8,5 procent gemiddeld." 

De vakbonden willen af van de loonnorm voor (grote) bedrijven die het economisch wel goed doen.
“Dan moet men eerlijk zijn en ook het omgekeerde laten gelden ook voor de vele ondernemers die momenteel door de hoge kosten in de problemen zitten. Daarom stelden we eerder al een opting-out voor. Dat moet ondernemingen toelaten om indien nodig de automatische indexering niet toe te passen. Als de vakbond vragende partij is om de loononderhandelingen te verplaatsen naar bedrijfsniveau, dan is dat voor ons zeker bespreekbaar. Maar dan wel zonder een algemeen systeem van automatische loonindexatie”, besluit Danny Van Assche.