De Algemene Vergadering van de Federatie Vrije Beroepen keurde dinsdagavond de voordracht goed van Tom Bovyn (44) als nieuwe nationale voorzitter. Daarmee is zijn benoeming een feit. Hij neemt de fakkel over van Marieke Wyckaert (60), die in 2016 aantrad als voorzitter en in 2019 werd herverkozen voor een tweede mandaat van drie jaar, het statutaire maximum. 

De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, is de representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Duizenden individuele leden en 23 representatieve beroepsorganisaties bundelen er de krachten.  

Tom Bovyn is als gynaecoloog actief in het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent en heeft een privé praktijk te Drongen. Daarnaast is hij verbonden aan een polikliniek te Assenede en het Dr. Decleer fertiliteitscentrum te Aalter. Hij is getrouwd met Astrid Van der Haeghen en heeft twee kinderen, Lars en Victor. De voorbije jaren was hij voorzitter van de beroepsbelangencommissie van de gynaecologen. Nu neemt hij de voorzittersrol op voor de ganse sector van de vrije beroepen. 

Tom Bovyn:  “De Federatie Vrije Beroepen is een unieke interprofessionele organisatie met een enorme diversiteit. Ik kijk ernaar uit om de verschillende leefwerelden te ontdekken.  Rekening houdend met de specificiteit van elke beroepsgroep is het mijn voornemen goed te luisteren naar de noden op het terrein en de FVB op de kaart zetten als onmisbare partner voor iedere vrije beroeper. Door als team samen te werken vergroten we invloed op de beleidsmakers en kunnen we mee de koers bepalen.”  

Als kersvers voorzitter wil Tom werk maken van de uitstraling van de organisatie en een aantal knellende obstakels aanpakken. “We mogen ons als organisatie gerust in de schijnwerpers zetten.  Het is aan ons om de grote meerwaarde van de Federatie Vrije Beroepen duidelijk te maken aan de ondernemers. We blijven ook op de barricades staan. Eén van de grootste uitdagingen van iedere vrije beroeper is ‘zelfzorg’: we moeten onze limieten respecteren, binnen een gezonde work-life balance. Prioritair wil ik daarom een aantal obstakels aanpakken die ons het ondernemen nodeloos lastig maken. Denk aan de administratieve overlast en de overdreven regelgeving. Als interprofessionele organisatie kunnen we ook nog meer betekenen voor ondernemers die het moeilijk hebben.”

 

Afscheidnemend voorzitter Marieke Wyckaert kijkt terug op een uitdagende en boeiende bestuursperiode. “De voorbije zes jaar waren zeker niet steeds de gemakkelijkste. Zowel aan de UNIZO-top als binnen onze federatie zijn er een aantal personeelswissels geweest. Daarbij hebben we de continuïteit en de kwaliteit van onze werking steeds gegarandeerd. Ik ben zeer blij dat we de voorbije jaren met de komst van Secretaris-Generaal Anton Smagghe een frisse, nieuwe start hebben genomen met een grote transparantie en een goed ingewerkte ploeg. Er zijn ook vele mooie herinneringen gemaakt, ik koester vooral die aan de Dagen van het Vrij Beroep en zal ook het schrijven van mijn kleine cursiefjes in de Vrije Beroeper missen. Mijn opvolger wens ik alle succes en veel ambitie. De vrije beroeper is een ondernemer met een gouden randje, dat randje moeten we koesteren én verdienen.”