De vier klimaatministers geven blijk van niet te vereenzelvigen klimaatdoelstellingen en -standpunten vanuit de verschillende regeringen in ons land en lijken een overkoepelend akkoord op de lange baan te schuiven. UNIZO reageert vol onbegrip: "Er mag maar één doelstelling zijn en dat is een realistisch maar ambitieus overkoepelend klimaatakkoord voor België waarbij we samen aan de kar trekken. Samen. Onwaarschijnlijk dat we opnieuw verzeild geraken in een politiek kluwen terwijl zowel burger als ondernemer wederom het slachtoffer dreigt te worden." Vorige week was UNIZO nog gematigd positief over het Vlaams klimaatplan, maar stelde het zich vragen bij de ambitie ervan. Als klap op de vuurpijl werd gisteren dan ook nog eens bekend gemaakt dat we op de nieuwe Climate Change Performance Index verder wegzakken. Een overkoepelend klimaatakkoord dat uitblijft voor het hele land is voor UNIZO "een zoveelste (inter)nationale gênante vertoning die ook onze bedrijven geen goed doen".

De ondernemersorganisatie wijst op het langetermijndenken bij duurzame investeringen. "Om volop voor duurzaamheid te gaan, moeten ondernemingen op lange termijn kunnen denken en plannen. Hun oplossingen moeten structureel ingrijpend zijn en dat vraagt tijd", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Als we federaal niet tot een realistisch en ambitieus klimaatakkoord kunnen komen om te weten waar het schip naartoe moet varen...hoe kan de overheid dan verwachten dat ondernemers zich kunnen vergroenen?"

In het kader van het Europees ‘Fit for 55’-programma moet België de uitstoot van broeikasgassen reduceren met 47 procent tegen 2030. Vorige week lanceerde Vlaanderen haar klimaatplan, gebaseerd op die van SERV, voor een reductie met 40 procent tegen 2030. Bedoeling is evenwel dat de regio’s en het federale niveau nog tijdens de Klimaatconferentie in Glasgow tot een interfederaal klimaatakkoord komen met duidelijke afspraken inzake de verdeling van de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Elke Gewest en het federale niveau moeten onderling afgesproken reductiedoelstellingen krijgen die garanderen dat België de reductiedoelstelling van 47% haalt tegen 2030.

Danny Van Assche: "We zien bij onze ondernemers dat zij de Europese klimaatdoelstellingen kennen en onderschrijven. Wat we nodig hebben is een duidelijk kader met de doelstellingen en hoe we die gaan bereiken. Elk uitstel van akkoord maakt dat er kostbare tijd verloren gaat om deze doelstellingen te bereiken. Dit is schuldig verzuim." UNIZO trekt mee aan de kar en heeft zelf heel wat klimaatvoorstellen die bijdragen tot het behalen van de Europese doelstellingen: meer decentrale hernieuwbare energie in bedrijven, een overtuigd fietsbeleid waarbij de fiets de norm wordt voor korte verplaatsingen, een versnelde uitrol van laadinfrastructuur en zware investeringen in in snelle elektrificatie van het openbaar vervoer in alle gewesten, verbod op gratis retour, begrip tijdelijke natuur, uitgebreide infrastructuurwerken voor laadpalen,… UNIZO bundelt haar concrete klimaatvoorstellen hier.