“Het heeft geen zin om procedures te versnellen als de vergunning zelf niet kan afgeleverd worden.”  

UNIZO is tevreden met de plannen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om de procedures voor omgevingsvergunningen te vereenvoudigen en te versnellen. De ondernemersorganisatie vraagt om nu ook eindelijk werk te maken van het decreet ‘bestemmingsneutraliteit’, waardoor windturbines of andere hernieuwbare energie-installaties vlotter kunnen worden gerealiseerd. 

“Tot op vandaag is dat decreet nog altijd niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het is nu meer dan ooit het moment om een doorbraak te maken in hernieuwbare energie. We hopen dat minister Demir na het vereenvoudigen van de procedures ook zorgt voor meer juridische grond voor het plaatsen van nieuwe windmolens”, stelt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 

Zuhal Demir kondigt vandaag haar plannen aan om procedures samen te voegen, behandelingstermijnen in te korten en infrastructuurinvesteringen te versnellen. “Door de procedures te vereenvoudigen zullen we zeker aan snelheid winnen om projecten rond te krijgen, maar we missen de juridische grond voor het afleveren van vergunningen voor het inplanten van windmolens”, zegt Danny Van Assche. “Het heeft geen zin om procedures te versnellen, als de vergunning zelf niet kan afgeleverd worden.” 

Daarom dringt UNIZO aan op een dringende goedkeuring van het decreet ‘bestemmingsneutraliteit’. Voor het plaatsen van windmolens, bronnen van hernieuwbare energie, is dit van essentieel belang.

De ruimtelijke bestemming van een perceel is soms een obstakel voor de realisatie van windturbine-projecten. Om dat probleem weg te werken, lanceerde de Vlaamse Regering al in 2018 een ontwerpdecreet dat zogenaamde 'bestemmingsneutraliteit' voorziet voor hernieuwbare energie. Maar tot op vandaag is dat decreet nog altijd niet definitief goedgekeurd. 

"We roepen de Vlaamse Regering op om het decreet na vier jaar eindelijk goed te keuren, zodat de barrière om te investeren in hernieuwbare energie wegvalt", zegt Danny Van Assche van UNIZO

Het verplichte omgevingsonderzoek kan dan op Vlaams niveau worden opgenomen. Idealiter leggen Vlaanderen of de provincies geschikte zones vast waar de ruimtelijke context geschikt is voor windmolens,  zodat mogelijke bezwaren of beroepen tot een minimum herleid kunnen worden. Dit biedt een opportuniteit voor het versnellen en verhogen van de productie van hernieuwbare (wind)energie, om zo minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

“Het probleem van de financiering van de bouwshift mag geen rem op andere, dringende zaken zoals het faciliteren van investeringen in hernieuwbare energie”, besluit Danny Van Assche.