Laadpaal"Aan dit tempo gaan we nooit op tijd voldoende laadpunten hebben om vlot in te spelen op de volop versnellende elektrificatie van ons wagenpark." Met die waarschuwing komt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, nu uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat er in Vlaanderen het afgelopen jaar - slechts - 1.500 nieuwe laadpunten zijn bijgekomen (waarvan 203 snellaadpunten). De teller staat nu op 5.798 (2021) tegenover 4.284 (2020).

"Je moet geen wiskunde gestudeerd hebben om te beseffen dat we op deze manier de ambitie van 30.000 laadpunten tegen 2025 niet gaan halen', vervolgt Danny Van Assche.

"De overheid moet nu écht snelheid maken en onder meer de installatie van semi-publieke laadpalen faciliteren en stimuleren. Op gemeentelijk niveau werden de potentieel interessante plaatsen voor het inplanten van laadpalen alvast duidelijk in beeld gebracht via de zogenaamde 'potentieelkaarten'. Die moeten als leidraad dienen voor een versnelde uitrolstrategie.", stelt Danny Van Assche.

UNIZO verwijst in dat verband ook naar de ambitie die minister Bart Somers eerder uitsprak om tegen 2030 éénn laadpunt per honderd inwoners ter beschikking te hebben. "Met dit richtsnoer kan elke gemeente nagaan hoever ze van de doelstelling verwijderd is en welke maatregelen ze moet nemen", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be