"Het Overlegcomité heeft vanavond de kans gemist om een concrete datum naar voor de schuiven waarop we wél weer in een min of meer normale situatie zullen zitten, met bedrijven uit álle sectoren die weer voluit kunnen draaien, zij het misschien met nog een beperkt aantal voorzorgsmaatregelen." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO in een reactie op de uitkomst van het Overlegcomité. Hij is blij dat de terrassen weer open mogen, maar deelt in de frustratie van de eventsector, én vraagt ook bijzondere aandacht voor andere sectoren als de fitnessector, de autobus- en autocarbedrijven... die eveneens snakken naar hun heropening. "Zij werden tijdens de persconferentie niet eens met naam genoemd. Geen wonder dat ze zich andermaal 'vergeten' voelen."

"Als het klopt - en ik ga ervan uit dat het waar is - dat de vaccinaties nu op volle snelheid komen, dan moet het Overlegcomité toch al kunnen aankondigen dat vanaf de zomer, en zeker vanaf september ongeveer alles weer mogelijk gaat zijn?", gooit Danny Van Assche van UNIZO op tafel.  "En met name dat de cultuur- en evenementensector zich dus al volop mag gaan voorbereiden op de organisatie van grote events en feesten tegen dan. Ook de fitnesscentra, de autobus- en autocarbedrijven... en andere sectoren, voor wie we nog altijd een zo snel mogelijke heropening bepleiten met inachtname van de protocols, hadden toch op zijn minst vandaag al de belofte van gehele bevrijding binnen enkele maanden moeten krijgen."

"Als de vaccinaties doen wat ze moeten doen, wat al is aangetoond in landen die qua vaccinatiegraad vooroplopen, wat houdt het Overlegcomité dan nog tegen om het 'einde van de tunnel' - waar ze nu al zo lang over spreken - heel concreet te maken? Mét een datum? Je kan daar niet eeuwig vaag over blijven en tegelijk verwachten dat onze ondernemers er nog in geloven."

"Op 11 mei willen we een datum krijgen waarop de nodige vaccinatiegraad in ons land bereikt zal zijn en waarop we dus weer het normale economische en maatschappelijke leven terug krijgen", besluit Danny Van Assche. "Tot die einddatum moet tussentijds elke redelijke verbetering in de coronacijfers worden aangegrepen om versoepelingen door te voeren en de heropening te organiseren van zoveel mogelijk bedrijven en sectoren die nog altijd gevangen zitten in deze crisis."

UNIZO voegt daar nog aan toe dat bestaande steunmaatregelen moeten worden verlengd en versterkt zolang er bedrijven zijn die niet voluit opnieuw hun zaak mogen of kunnen laten draaien.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be