Nu de vaccinaties op volle snelheid lopen en de coronacijfers dag na dag dalen, ligt het voor de hand dat fase 2 van het Zomerplan, met de voorziene extra versoepelingen vanaf 1 juli, doorgaat. "Maar gelet op de bijzonder gunstige evolutie van het aantal besmettingen, en vooral de snelle vaccinatiecampagne, moeten daar bovenop nog een aantal extra versoepelingen mogelijk zijn." Die boodschap geeft Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, mee aan de leden van het Overlegcomité, die daarover vandaag samenzitten.

Op de extra versoepelingslijst van UNIZO staan, onder meer, de opheffing van elk sluitingsuur in horecazaken, feestzalen, markten, kermissen, braderijen... plus een versoepeling van het aantal personen dat gelijktijdig een zaak binnen mag (van 1 klant per 10 m² naar 1 klant per 5 m², waarbij volledig gevaccineerde aanwezigen niet meer worden meegeteld), en een duidelijke datum waarop ook die beperking volledig zal worden opgeheven. Ook voor evenementen moet het verplichte sluitingsuur, van UNIZO op 1 juli op de schop, net als het verbod op dansen in open lucht. Daarbij aansluitend vindt UNIZO dat de dansvloer in feestzalen, discotheken... op 1 augustus weer open moet kunnen. In het bijzonder voor braderijen vraagt UNIZO om de beslissing over het aantal toegelaten bezoekers, en de opvolging daarvan, bij de lokale overheden te leggen. De huidige regels waarbij handelaars zelf de klantenstromen naar hun kraam enerzijds en hun winkel anderzijds moeten bewaken, zijn volgens UNIZO niet haalbaar.

Verder bepleit UNIZO een aantal versoepelingen en verbeteringen voor specifieke sectoren. Te beginnen met meer duidelijkheid voor de reissector, die onder meer kampt met nog achterhaalde of onvolledige informatie over de regels op een aantal overheidswebsites. "De verwarring daarover houdt mensen tegen om te boeken." In de bouw- en de taxisector zijn de omstandigheden volgens UNIZO intussen gunstig genoeg zijn om het samen vervoeren van meer passagiers (in werfbusjes en taxi's) toe te laten en te vereenvoudigen. Bij de niet-medische contactberoepen ziet UNIZO geen reden om op afspraak werken, met wachttijden van minstens 10 minuten tussen elke klant, nog langer te verplichten. En een drankje aanbieden moet intussen ook kunnen. In de horeca tenslotte moet volgens UNIZO het verplicht gebruik van papieren wegwerponderleggers en tafellakens per 1 juli sneuvelen, zodat het herbruikbaar tafellinnen weer naar boven kan worden gehaald. "Die maatregel is ook bijzonder belangrijk voor de heropstart van de wasserijen die door het stilliggen van hotels en restaurants het afgelopen jaar ook heel zwaar in de klappen deelden", voegt Danny Van Assche daar aan toe.

Tot slot benadrukt UNIZO eens te meer het belang van een zo snel mogelijke publicatie van het ministerieel besluit en de antwoorden op de meest gestelde vragen. "Zodat onze ondernemers de nodige tijd krijgen om al die info door te nemen en zich grondig voor te bereiden."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be