Nu sommigen alsmaar luider de volledige stopzetting verkondigt van alle COVID-steunmaatregelen, roept UNIZO op tot enige omzichtigheid. "Uiteraard zijn we het eens met de beëindiging van de COVID-steunmaatregelen op korte termijn", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, "maar niet door vandaag op morgen door voluit in de remmen te gaan, want daar zullen ongelukken van komen."

"Sommige activiteiten kunnen pas op 1 oktober opstarten en moeten nog geleidelijk opbouwen, zoals bijvoorbeeld de discotheken", argumenteert Danny Van Assche van UNIZO. "Andere activiteiten kunnen intussen al wel normaal georganiseerd worden, maar lijden nog altijd onder een verminderde vraag.  Ik denk aan heel wat events, aan het toerisme in kunststeden, aan het personenvervoer, de reisagenten... Sommige zaken zullen wellicht nooit meer hetzelfde worden, al kunnen we daar momenteel nog geen correcte inschatting van maken. Bottomline: Sommige bedrijven en sectoren hebben een laatste keer nood aan een laatste federaal duwtje in de rug om opnieuw op eigen kracht verder recht te veren."

Concreet vraagt UNIZO om nog voor één kwartaal een vlot systeem van tijdelijke werkloosheid te behouden, voor bedrijven die hun werknemers, of een deel ervan, nog even stand-by willen houden, in de hoop dat het straks beter gaat.  Ook bepleit UNIZO om nog gedurende één trimester het enkel overbruggingsrecht te behouden voor die ondernemers die nog altijd minstens 40 procent omzetverlies lijden. "Dit is geen steun aan het bedrijf, maar een vervangingsinkomen voor die zelfstandige zaakvoerder zelf, die ook nog zware verliezen lijdt.", benadrukt Danny Van Assche.

"We vragen deze allerlaatste verlenging enkel om daarna effectief - in schoonheid - te kunnen eindigen, zonder die bedrijven die er nog even écht nood aan hebben het mes op de keel te zetten", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be