"Fraude is fraude, en wie zich er manifest aan bezondigt, mag zwaar aangepakt worden. Daar discussiëren we niet over." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in een reactie op de harde aanpak van covid-subsidiefraudeurs door de Vlaamse regering. "Maar daarbij moet het dan wel echt gaan om onterechte aanvragen te kwader trouw. Wie fouten te goeder trouw maakte, door onduidelijkheden in de toekenningsvoorwaarden of andere misverstanden, mag niet als fraudeur 'op de zwarte lijst' belanden." Danny Van Assche verwijst daarmee naar de plannen van de regering om wie betrapt wordt gedurende vijf jaar elke toegang tot Vlaamse subsidies te ontzeggen.

Zonder de problematiek van fraude te willen minimaliseren, en ermee rekening houdend dat het aantal gevallen nog verder kan toenemen, plaatst UNIZO de controlecijfers tot nu toe ook in perspectief. "Meer dan 10.000 dossiers voor bijna 83 miljoen euro, dat is veel. Maar op een totaal van 580.000 aanvragen, voor samen 2,4 miljard euro gaat het hier om 1,7% van de dossiers en 3,5% van de bedragen waar iets niet in orde mee blijkt te zijn." Danny Van Assche pareert ook de insinuatie 'dat de administratieve vereenvoudiging hier misschien te ver is doorgeslagen' (lees: 'dat het te makkelijk is geworden om te frauderen'.) "Als, zoals nu, blijkt dat fraude achteraf vlot kan opgespoord en bestraft worden, is dat duizend keer meer te verkiezen boven het opzetten van een administratieve mallemolen die ondernemers ontmoedigt om broodnodige subsidies aan te vragen."

UNIZO benadrukt tot slot dat veruit de meeste kmo's de toegekende steun volstrekt rechtmatig aanvroegen en toegekend kregen, en dat die steun cruciaal is geweest om een economisch kerkhof te vermijden. Het abrupt stopzetten van die steun, ook voor bedrijven en sectoren die het momenteel nog erg moeilijk hebben, zoals de taxi's, de autobussector, de reisbureaus... blijft volgens UNIZO dan ook een verkeerde beslissing, met een zware impact voor de betrokken ondernemers.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be