Vandaag, 9 juni, is een "hoogdag" voor heel veel bedrijven en sectoren, die voor het eerst sinds lang hun deuren mogen heropenen, of die voortaan met minder beperkingen dan voorheen zullen kunnen werken. Fotografen, foorkramers, organisatoren van handelsbeurzen, uitbaters van fitnesscenra, feestzalen, evenementenhallen, indoor recreatiebedrijven, casino's, wedkantoren, bioscopen, publieke sauna's, dienstverleners aan huis, indoor skipistes en cafés en restaurants... Voor hen is dit een nieuwe startdatum. UNIZO deelt in de opluchting van heel veel betrokken ondernemers en wenst hen veel succes. Het pad naar de herwonnen vrijheid en naar de relance ligt alweer een heel stuk verder open. Toch zal de impact van deze crisis in de getroffen bedrijven nog lang nazinderen, blijkt uit een UNIZO-bevraging die eind mei 2021 werd afgenomen. "Ondersteuning blijft dus nodig", waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Kijken we naar de omzetverwachtingen van zelfstandigen en kmo's voor dit jaar, dan gaat 65%, of bijna 2 op 3 sowieso uit van een slechter dan normaal resultaat. Zo denkt 14% tegen eind dit jaar nog altijd te landen met een omzetverlies van meer dan 50%, ondanks het komend half jaar dat hen nog rest om zoveel mogelijk aan zakencijfer in te halen. Intussen voorziet 17% uit te komen op een omzetdaling van ergens tussen 21 en 50%. Daarnaast gaat 15% van de kmo's uit van een omzetverlies tot 20%, terwijl 19% verwacht de schade te beperken tot een achteruitgang met minder dan 10%. Intussen voorspelt 27% op een status quo uit te komen en - slechts - 8% op een omzetstijging. "Veel bedrijven en sectoren en bedrijven hebben het afgelopen jaar omzetverliezen geboekt van 80% en meer. Daar komt nog bij dat heel wat van die ondernemingen de komende maanden nog altijd rekening moeten houden met beperkingen die het heel moeilijk maken om, zelfs na hun heropstart, rendabel te kunnen werken", geeft Danny Van Assche van UNIZO als deel van de verklaring voor deze resultaten. "Daarbij komt nog dat, bijvoorbeeld, organisatoren van beurzen en zo zich nu pas kunnen beginnen warm lopen voor de organisatie van happenings die pas in het najaar standhouders, bezoekers en dus geld zullen opleveren. Voor hen is het ook cruciaal dat het Overlegcomité nu heel snel duidelijkheid schept over de verdere versoepelingen in de protocollen tijdens en na de zomer. Op dit ogenblik kunnen de betrokken ondernemers daarover alleen maar speculeren."

Ook de impact op de crisis op de kmo-investeringen zal zich laten voelen, blijkt nog uit UNIZO-onderzoek. Van alle ondervraagde kmo-ondernemers zegt 40% zijn investeringsplannen voor 2021 uit te stellen omwille van covid. 30% gaat onveranderd door met de voorziene investeringen, terwijl - slechts - 4% meer gaat investeren. 26% had voor dit jaar sowieso geen investeringsplannen. "Als onze kmo's niet meer of minder gaan investeren, zet dat een rem op onze economische groei en relance", weet Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Veel ondernemers hebben het afgelopen jaar evenwel hun laatste euro reserve moeten inzetten om enkel en alleen maar hun solvabiliteit en hun liquiditeiten overeind te houden. Anderen hebben zich extra in de schulden moeten stoppen om het hoofd boven water te houden. In het kader van de relance is het daarom des te belangrijker dat de banken voldoende leningen blijven toekennen aan onze bedrijven en dat de middelen, voorzien in de Bankenbazooka, maximaal worden in gezet voor een betaalbare en gewaarborgde toegang tot betaalbaar vers geld."

De impact op de tewerkstelling lijkt volgens het verwachtingspatroon van de kmo-werkgevers zelf al bij al beperkt te blijven, met 67% van de kmo's die het voor dit jaar op een stabiel aantal werknemers houdt, tegenover 14% die extra gaat aanwerven en 19% die een daling voorspelt (zij hier in veruit de meeste gevallen met hooguit 10%). "Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht maakt hier tot op vandaag een fundamenteel verschil", onderstreept Danny Van Assche in dit verband. "Met dit systeem werd en wordt vermeden dat werkgevers medewerkers moeten laten gaan die ze vanaf nu of binnenkort absoluut weer nodig gaan hebben. Met dat ijzersterke argument achter de hand dringen we ook aan op een nieuwe verlenging van dit stelsel, nog tot eind dit jaar, omdat niet alle bedrijven die momenteel heropstarten dat al meteen op volle capaciteit zullen kunnen doen. Zij moeten de kans krijgen om medewerkers stapsgewijze weer in te schakelen, op het groeiritme van hun omzet en middelen."

Naast een verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht benadrukt UNIZO ook de nood aan een hervormd overbruggingsrecht tot eind dit jaar, waarbij wie 70% of meer omzetverlies lijdt het dubbel overbruggingsrecht krijgt en wie 40% of meer verliest het enkel. Ook het Vlaams Beschermingsmechanisme, om de lopende kosten te helpen dekken, en de Brusselse steunmaatregelen, moet volgens UNIZO nog tot eind dit jaar doorlopen. "Nu onze bedrijven volop rechtveren, mogen we hen niet plots op droog zaad zetten", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be