Gisteren raakte bekend dat er dit jaar nog 1.410 jobs verdwijnen bij Audi in Vorst. Dit is de zoveelste kanarie in de koolmijn.  De verkoop van de in Vorst geproduceerde Q8 e-tron zou tegenvallen en het is crisis in de Duitse auto-industrie.  Maar er is duidelijk meer aan de hand in de Belgische industrie. "We hebben absoluut nood aan een Belgisch en regionaal industriebeleid", benadrukt Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel betreurt de herstructurering bij Audi, in eerste instantie voor de meer dan 1.400 werknemers, die nu reeds getroffen worden.  “We willen volop mee inzetten op een snelle doorstroming van de gedupeerde werknemers naar omliggende bedrijven en kmo’s, in Brussel en de Vlaamse rand”, zegt Elke Tielemans. Concreet wil UNIZO samen met Actiris en VDAB werk maken van begeleidings- en opleidingstrajecten om vraag en aanbod van arbeidskrachten op elkaar af te stemmen.

“In Brussel staan bijna 6.500 vacatures open en in Vlaams-Brabant meer dan 7.800. Actiris en VDAB moeten nu bewijzen dat ze werk kunnen maken van een snelle en effectieve doorstroming. We roepen kmo’s op hun vacatures te delen met zowel VDAB als Actiris”, gaat Elke Tielemans verder.

UNIZO benadrukt voorts dat de gevolgen voor de vele toeleveranciers van Audi aanzienlijk zijn en in kaart moeten worden gebracht, alsook de impact van een potentiële sluiting van de volledige fabriek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo worden duizenden jobs bij toeleveranciers bedreigd door het vertrek van de autofabrikant.

Nood aan visie op industrieel beleid in België
Na de sluiting van Van Hool in Koningshooikt en nu Audi in Vorst verdwijnt er weer een aanzienlijk deel van de auto-industrie uit België.  Maar ook anderen industriële spelers hebben het afgelopen jaar gesaneerd.  Dit duidt op de absolute noodzaak van een industriebeleid in België en haar regio’s. Belangrijk in de ontwikkeling van dat nieuwe beleid is aandacht voor de lokaal verankerde kmo die vaak ook een toeleverancier is van grote industriële concerns.

UNIZO vraagt dan ook aan de verschillende regeringen in ons land om te zorgen voor een ondernemersklimaat ten dienste van lokaal verankerde (industriële) kmo’s en nu in het bijzonder voor de getroffen KMO-toeleveranciers. Die kunnen, in tegenstelling tot Audi, hun productie niet zomaar naar het buitenland verhuizen. “Ze zijn hier nodig om toegevoegde waarde en tewerkstelling te blijven creëren. Het zijn niet alleen de bedrijven zelf, maar ze vormen ook een katalysator voor heel wat kmo's er omheen”, besluit Elke Tielemans van UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be