Gisteren keurde de federale ministerraad de nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving goed.  Hierdoor krijgen burgemeesters het gemakkelijker om preventief op te treden tegen malafide handelaars. UNIZO steunt het principe maar is bevreesd voor willekeur en administratieve vertragingen. “We rekenen erop dat de wetgeving door de lokale besturen correct wordt toegepast, dus om criminele handelaars te weren. Om daarop toe te zien is er nood aan controle. We vrezen dat anders bepaalde sectoren zullen worden geviseerd, niet omdat er criminele activiteiten zijn maar omdat men het hen administratief moeilijker wil maken om een zaak te starten”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Concreet is gisteren door de federale regering beslist om via een koninklijk besluit een aantal  sectoren op te lijsten waar het risico op criminele activiteiten hoog is. Lokale besturen krijgen dan het recht om deze ondernemers te controleren op het risico dat de uitbating bijvoorbeeld gebruikt zal worden om geld wit te wassen. 

“Bij het uitwerken van de wetgeving hebben we een aantal bezorgdheden meegeven. We zijn dan ook verrast dat er in wettekst, die gisteren is goedgekeurd, hier geen rekening mee werd gehouden. Dat bezorgt ons”, zegt Danny Van Assche. “Lokale besturen krijgen nu veel macht en kunnen ondernemers verbieden om een zaak op te starten. Voor criminele activiteiten is dat uiteraard zeer terecht, maar we vrezen willekeur.” 

Op basis van een risicoanalyse bepalen steden en gemeenten zelf welke sectoren ze aan een integriteitsonderzoek onderwerpen.  Lokale besturen kunnen dus bepaalde sectoren, die men in sommige buurten misschien liever kwijt dan rijk is, viseren. Bovendien is het niet duidelijk hoe de steden en gemeenten zelf zullen worden gecontroleerd.  Daarbij komt nog dat het integriteitsonderzoek vijftig werkdagen in beslag neemt, wat zelfs nog met dertig dagen verlengd kan worden. De termijn om een vergunning te krijgen wordt hiermee nog eens langer. Bonafide handelaars, die toevallig deel uitmaken van zo'n sector, zijn hiervan de dupe. 

“We staan achter de idee van deze wetgeving, maar vrezen dat niet elke lokaal bestuur hier even correct mee zal omgaan. Het kan niet zijn dat een burgemeester deze wetgeving gebruikt om te bepalen welke winkels of handelaars hij liever niet in zijn dorp of stad heeft. Daarom vragen we om goed toe te zien op de correcte naleving van de wet. Ook moet de procedure waar mogelijk versneld worden, want we moeten vermijden dat volledige sectoren later hun vergunning krijgen omdat er enkele rotte appels tussen zitten”, besluit Danny Van Assche

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be