Vandaag publiceert de Europese Commissie een ontwerp van zorgplichtwet, de zogenaamde ‘Due dilligence’.  Hiermee wil de commissie negatieve gevolgen op mensen(rechten) en natuur door activiteiten van bedrijven in kaart brengen en stoppen.  Europa wil zo duurzaamheid  inbedden bij grote bedrijven en hun onderaannemingen.  UNIZO is tevreden dat kmo’s niet rechtstreeks onder de richtlijn vallen, maar vreest dat grote spelers de verantwoordelijkheid en dus de kosten zullen doorschuiven naar de kleinere ondernemers die met hen samenwerken. De ondernemersorganisatie vraagt hiervoor een duidelijk uitgewerkt kader.

Met de zorgplichtwet maakt de Europese Commissie grote bedrijven mee verantwoordelijk om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Dit geldt voor bedrijven met meer dan 500 werknemers en minstens 150 miljoen euro omzet, of 40 miljoen euro per jaar omzet en 250 werknemers voor hoogrisicosectoren.  

“We zijn tevreden dat kmo’s niet rechtstreeks onder de richtlijn vallen”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.  “Niet omdat we tegen de doelstelling op zich zijn, maar omdat het haalbaar moet blijven. Daarom hebben we een eigen UNIZO code goed bestuur met aanbevelingen op vlak van duurzaam ondernemen in al zijn facetten (www.codegoedbestuur.be).”

Grote bedrijven die onder de zorgwet vallen, kunnen wel contractuele conformiteitsgaranties eisen van een partner. De Europese Commissie begrijpt dat dit een zware dobber kan zijn voor de kmo’s die met deze bedrijven samenwerken en voorziet een aantal maatregelen.  UNIZO vreest dat deze onvoldoende zijn om de concurrentiepositie en de goede werking van de kmo’s te vrijwaren.

Danny van Assche: “Er is nog onduidelijkheid. Om na te gaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan, zullen kmo’s die met een grote speler willen handelen over een conformiteitscheck moeten beschikken. Indien deze check door een onafhankelijke derde partij uitgevoerd wordt, worden de kosten niet afgewenteld op de kmo’s. Maar de kosten die gepaard gaan met de aanpassingen die moeten gebeuren in productieprocessen, onderzoek, analyse, … om conform te handelen, worden niet gecompenseerd.”

Grote bedrijven die onder de richtlijn vallen en een contractuele relatie met een kmo hebben, moeten enkel een compensatie voorzien als de conformiteitsverplichtingen de ‘leefbaarheid van de kmo op het spel zetten’. Hoe die steun er dan precies moet uitzien, is absoluut niet duidelijk.  Elke lidstaat kan dit zelf invullen. UNIZO vraagt hiervoor duidelijke afspraken aan Europa én de federale overheid.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be