UNIZO is vanzelfsprekend heel erg blij voor de vele ondernemers in contactberoepen die maandag opnieuw aan de slag mogen, en voor de marktkramers in food en non-food die opnieuw op de markt kunnen verkopen. "Hiermee wordt een belangrijke volgende stap gezet om onze economie weer op gang te trekken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Tegelijk roept UNIZO de overheid met aandrang op om nu heel snel werk te maken van een concreet perspectief voor de vele bedrijven in sectoren die na acht weken nog altijd geen enkel uitzicht hebben op enige verbetering, laat staan een oplossing. "Dit wordt onhoudbaar", waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

"De autobus- en autocarsector, de vele zelfstandige reisbureaus, de feestzalen en traiteurs, de eventsector, de beurzen, de campings, de fitnesscentra, sauna's... en zo kan ik nog even doorgaan", geeft Danny Van Assche van UNIZO als voorbeelden van branches waarin veel ondernemers snakken naar adem. "Veel van deze mensen zitten van langsom meer op hun tandvlees, financieel en mentaal. Iedereen begrijpt dat het voor sommige sectoren moeilijker is om her op te starten dan voor andere, en dat daarbij de besmettingsrisico's grondig in acht moeten worden genomen. Maar geef dan op zijn minst een effectieve datum in de verdere toekomst, zo nodig onder voorbehoud. Kom met een concreet plan voor een geleidelijke herneming van de activiteiten, ook al is dat onder aangepaste, beperkte vorm... Zoals dat ook in Nederland gebeurt, in Oostenrijk en andere landen. Het is belangrijk dat deze bedrijven ergens een houvast krijgen waarop ze zich kunnen organiseren, zelfs wanneer deze houvast voorwaardelijk is. Zonder enig perspectief blijven is financieel en psychologisch niet langer leefbaar!"

UNIZO benadrukt ook dat zo'n concrete datum en perspectief moet gekoppeld worden aan een bijkomende, voldoende zware bazooka van ondersteuningsmaatregelen, om de betrokken bedrijven overeind te houden. "Zelfs in bedrijven die er voor de coronacrisis heel goed voor stonden, raken de middelen uitgeput. De vernoemde sectoren liggen stil vanaf dat één van de crisis, moeten vaak nu nog steeds kosten maken en hebben geen perspectief op verbetering. Geef hen daarom dringend extra financiële steun, zodat ze de uiteindelijke datum waarop ze mogen heropstarten ook effectief kunnen halen. We mogen hen absoluut niet laten sneuvelen voor de eindstreep van deze crisis. Zo'n economisch bloedbad zou heel veel leed veroorzaken en ons op termijn veel meer kosten dan een doordacht reddingsplan hier en nu", benadrukt Danny Van Assche.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 02 21 22 678, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be