De verkeersluwe mazen zijn de Brusselse bedrijvige kernen

Vandaag wordt het nieuwe Winkelhierlied gelanceerd. "Onze lokale handel is als muziek voor de winkelstraat en dat illustreren we - letterlijk - met ons Winkelhierlied 'Goeiedag Dankuwel en Tot Ziens'", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Miguel Wiels tekende voor de melodie, Phile Bokken/Sonhouse voor de productie, en Ronny Mosuse voor de tekst en zang.

Met de lancering van het Winkelhierlied wil UNIZO het belang van lokaal kopen voor onze economie en samenleving benadrukken. Het lied geldt tegelijk als bedanking voor al die consumenten die de afgelopen periode trouw zijn blijven winkelhieren. "Tijdens de coronacrisis is pas echt duidelijk geworden hoe belangrijk onze lokale handelaars zijn. Veel consumenten hebben toen de reflex gehad om bewust lokaal te gaan kopen, ook online. Die goede gewoonte moeten we nu handhaven, ook na de lockdownperiodes."

"We willen consumenten eraan herinneren en laten voelen hoe leuk het is om lokaal te kopen en hen vooral op het hart drukken om dat systematischer te doen. Want elke euro die lokaal wordt besteed (ook in lokale webshops!), vloeit op de één of andere manier terug naar de samenleving, wat niet of veel minder het geval is voor de vele euro's die in grote buitenlandse webshops worden uitgegeven."  verduidelijkt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO

Uiteraard beperkt de UNIZO-boodschap zich niet alleen tot dit lied. In een uitgebreide Visietekst wil UNIZO de toekomst van de zelfstandige handel prominenter dan ooit op de agenda plaatsen als een urgente opgave, voor de handelaars zelf, maar ook voor steden en gemeenten en beleidsmakers op regionaal en federaal niveau. Ook op het niveau van Brussel ziet UNIZO daar opportuniteiten.

Brusselse ‘verkeersluwe mazen’ bieden potentieel voor lokaal winkelen

"Het idee in Brussel van de ‘verkeersluwe mazen’ zal werken als het voldoet aan het concept van de 'bedrijvige kernen', waarbij niet alleen handel en horeca, maar ook andere ondernemersactiviteiten, vrije beroepen... diensten - privé en openbaar - worden samengebracht in deze zone. Zo blijven deze zones levend en leefbaar voor de zelfstandige handelaars, inwoners en bezoekers. Juist deze combinatie van functies is cruciaal om deze zones aantrekkelijk te maken en het nodige volk te lokken, hetgeen cruciaal is voor onze handel. Uiteraard staat dit haaks op het idee van de Brusselse Regering om aan de Heizel nog steeds te opteren voor een megalomaan shoppingcentrum, dat de ontwikkelingskansen in deze verkeersluwe mazen in de kiem smoort.” duidt Anton Van Assche, Coördinator van de UNIZO-werking in Brussel

Een andere belangrijke voorwaarde om deze ‘mazen’ tot een succes te maken voor de handel is de multimodale bereikbaarheid ervan én de organisatie van de logistieke functies binnen deze mazen. “De aantrekkingskracht van een verkeersluwe zone wordt voor de bezoekers bepaald door de bereikbaarheid van de zone zelf, niet alleen met bus of tram, maar ook met fiets of auto.  En om het voor de ondernemers aantrekkelijk te maken, moet ook de logistiek optimaal georganiseerd zijn. Efficiënte en gedeelde oplossingen voor leveringen en afvalverwerking, maar ook voor de veiligheid en netheid zijn van groot belang. In het kader van e-commerce bepleiten we enerzijds een verbod op gratis retourzendingen. Anderzijds moeten we in de verkeersluwe mazen de consument doen kiezen voor afhaalpunten in plaats van de individuele thuisleveringen met gemotoriseerd vervoer”,  zegt Anton Van Assche, coördinator UNIZO-werking in Brussel.

Bemoedigend zijn intussen een aantal resultaten uit de recente consumentenenquête naar aanleiding van het Weekend van de Klant (eerste weekend oktober). Enkele cijfers:

  • 63% van de ondervraagde consumenten vindt het belangrijk om te kopen bij winkels van Belgische oorsprong (fysiek)
  • 67% koopt sinds corona meer bewust lokaal (in de eigen buurt).
  • 59% let op de herkomst van de producten die hij/zij koopt
  • 46% is bereid iets meer te betalen bij een winkel van Belgische oorsprong
  • 41% zegt online bewust op zoek te gaan naar Belgische/lokale handelaars

"Er bestaat dus wel degelijk een Winkelhierreflex bij de consument", besluit Danny Van Assche, "Alleen moeten we die reflex nog meer stimuleren en cultiveren, om de jaarlijkse koopvlucht voor zowat 8 miljard aan consumentengoederen in het buitenland te milderen. We zijn een open economie en af en toe iets kopen in het buitenland mag uiteraard. Maar als het een automatische reflex wordt om systematisch (online) in het buitenland te kopen, creëren we een gigantisch probleem voor onze lokale handel en bij uitbreiding voor onze ganse economie en samenleving. Dus laat ons samen massaal het Winkelhierlied zingen, en er ook naar handelen."

In Brussel zijn er, in het kader van de relance, verschillende initiatieven genomen om de consument te helpen de weg te vinden naar de lokale handel. Zo waren er in enkele gemeenten kadobonnen voorzien. Het is een zaak nu om deze verder uit te bouwen en te bestendigen. 

### EINDE PERSBERICHT ###

Beluister hier het Winkelhierlied van UNIZO, gezongen door Ronny Mosuse...
Downoad hier de UNIZO-Visietekst voor de handel...

Meer informatie:

Anton Van Assche - anton.vanassche@unizo.be - 0478 44 41 19