UNIZO dient vandaag een bezwaarschrift in tegen de uitbreidingsplannen van Wijnegem Shopping Center. “De uitbreiding valt niet te verantwoorden in een klimaat van groeiende leegstand, stijgende mobiliteitsproblemen en de klimaatdoelstellingen”, zegt Carl Van Dyck, directeur van UNIZO Antwerpen. 

De plannen gaan in tegen de detailhandelsvisie van de Vlaamse Regering en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waarin er prioriteit wordt gegeven aan de versterking van een lokale economie in een levendige handelskern. Het inplannen van belevings- en ontspanningsfaciliteiten in de periferie vormt een bedreiging voor een bloeiende handelskern in de nabijgelegen gemeenten en steden.

De leegstandcijfers in de provincie Antwerpen zijn met 10,8 procent momenteel historisch hoog. In de stad Antwerpen is er een leegstand van 12,3 procent.  Zelfs Wijnegem Shopping Center geeft toe momenteel een leegstandsoppervlakte te hebben van 2.675m². De vraag rijst hier dus hoe hoog de nood is aan extra winkeloppervlakte.  Tevens zal de hippe ‘food court’ waarvan sprake, een negatieve invloed uitoefenen op de horeca en bijgevolg op de aantrekkingskracht van de omliggende gemeenten.

Verkeersellende

Daarnaast is UNIZO bezorgd over invloed van de uitbreiding op de verkeershinder. “De verzadigingsgraad op de wegen in de omgeving van het Shopping Center is nu al zeer hoog. Door de site met leisure-en ontspanningsfaciliteiten uit te breiden vergroot het aantal bezoekers en ook het verkeersinfarct”, zegt Carl Van Dyck. “De uitbreidingsplannen zorgen voor een hogere toestroom aan bezoekers en men komt nu op piekmomenten met de huidige infrastructuur al 675 parkeerplaatsen te kort. Daarbij plant men ook nog een bioscoop met 2200 zitplaatsen.  De overlast voor de buurt wordt gigantisch.” 

In de bouwaanvraag wordt verwezen naar een overeenkomst met  het Sportpaleis om de nood aan parkeerplekken op piekdagen op te vangen, maar dat geldt slechts voor vijf( !) dagen per jaar. Afgaande op de programmatie van het Sportpaleis komen er zelfs dit jaar al enkele te vervallen.  “Bovendien zal een bezoeker vaak eerst naar het winkelcomplex rijden en vervolgens pas in de buurt plek zoeken. Slechts uitzonderingen banen zich een weg door de files ter hoogte van Merksem om zich vervolgens per shuttle richting Wijnegem Shopping te begeven”, aldus Van Dyck.
 

Grote milieu-impact

Last but not least maakt UNIZO zich zorgen over de milieu- impact die de uitbreiding met zich mee zal brengen. De waterdoorlaatbare parkeerplaatsen, 130 bomen en de groene muur compenseren de impact van de uitbreiding niet .

Carl Van Dyck: “De bouwaanvraag zit vol veronderstellingen waarin we ons niet kunnen vinden. Zo meent men een lager waterverbruik ( o.a. toiletbezoeken) te kunnen realiseren ten opzichte van het huidige verbruik. Dit valt toch niet te rijmen met een langer verblijf én het verwachte, hoger aantal bezoekers?  Het aantal zonnepanelen dat men voorziet is bovendien lang niet voldoende om de energie van het hele complex te voorzien en ook rond de laadpalen zijn er nog onduidelijkheden.”