Zonet besliste het vervroegd samengekomen Overlegcomité hoe de coronapandemie de volgende weken verder zal aangepakt worden. UNIZO beseft zeer goed dat maatregelen nodig zijn en dat de hele samenleving daarin solidair moet zijn. Wel stellen ze vast dat alleen economische maatregelen zeer concreet zijn, maar er nauwelijks in andere sferen wordt ingegrepen. Dit moet concreet worden uitgewerkt. Danny Van Assche, gedelegeerd-bestuurder van UNIZO: "De genomen maatregelen komen hard aan in horeca, nightlife, events en alle sectoren die er afhankelijk van zijn, vooral omdat deze sectoren al lang zwaar getroffen worden. We betreuren dan ook dat er te weinig maatregelen genomen zijn in álle geledingen van onze maatschappij. De oplossing van deze pandemie blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid: zowel van bedrijven als van de hele bevolking." De ondernemersorganisatie is wel tevreden dat de regering haar bezorgdheden heeft gevolgd op een aantal belangrijke punten: zo komt er geen individueel winkelen, blijven zittende evenementen mogelijk, is het aantal gasten per tafel in de horeca licht verruimd van 4 naar 6 en wordt 100% verplicht telewerken niet ingevoerd. De financiële zorgen voor de getroffen sectoren en hun aanverwanten worden echter alsmaar alarmerender. UNIZO: "De impact van deze maatregelen is gigantisch. Hier moet onze regering haar rol als beschermer van onze bedrijven duidelijk innemen."

UNIZO benadrukt dat de volksgezondheid primeert en gericht moet aangepakt worden: "Door maatregelen te nemen die specifiek mikken op probleempunten in bedrijven pakt de regering de huidige opstoot van het virus gericht aan. Naast het aanpakken van brandhaarden, moeten er nu ook structurele oplossingen komen: veralgemeende vaccinatie (met derde prik) en testcapaciteit maximaliseren. Enkel zo kunnen we volgens UNIZO op een onderbouwde manier in de toekomst een model uitwerken om met het virus samen te leven. “Dit moet de laatste golf van het virus geweest zijn die ons leven overhoop haalt. Om dit waar te maken, moeten structurele maatregelen genomen worden die op lange termijn ons samenleven met het virus mogelijk maken,” stelt Danny Van Assche.

Om de getroffen bedrijven kans op overleven te geven, pleit UNIZO voor het (her)invoeren of verlengen van maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het Vlaams Beschermingsmechanisme. De ondernemersorganisatie stipt hierbij aan dat het belangrijk is om niet te discrimineren en daarom voorwaarden op te leggen die geen enkele getroffen ondernemer uitsluit. We zien namelijk telkens dat een verstrenging in een bepaalde sector een domino-effect veroorzaakt in andere ondernemingen. Helpen wie hulp nodig heeft.