In het najaar van 2020 werd op vraag van UNIZO, de bij haar aangesloten sectorfederaties AWDC (voor de diamantsector), Horeca Vlaanderen en het UNIZO Kenniscentrum voor de Dagbladhandel een nieuwe wet goedgekeurd waarbij financiële instellingen een basisbankendienst moeten garanderen. De wet werd ingediend door Leen Dierick (CD&V) en Michael Freilich (N-VA) en moet voorkomen dat ondernemingen geen zaken meer kunnen doen, doordat ze geen bankrekening krijgen. Bedoeling was dat de wet op 1 mei – afgelopen weekend dus – in werking zou treden. Maar die timing werd niet gehaald. Reden voor Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, om het belang van een snelle activering opnieuw onder de aandacht te brengen: “We hebben samen met onze sectorfederaties intensief mee aan deze wet gewerkt. Het is nu hoog tijd  dat hij nu ook effectief in werking treedt, zodat geen enkele bonafide onderneming meer verstoken blijft van een noodzakelijke bankrekening, enkel en alleen omwille van de sector waarin ze actief is.”

Naar verluidt is het uitvoerende Koninklijk Besluit momenteel in de maak. Alle daaropvolgende stappen indachtig, zou de inwerkingtreding van de wet pas voor september of oktober zijn. “Te laat”, vindt Danny Van Assche, die verwijst naar de eerder naar voor geschoven datum, 1 mei. “We hebben begrip voor enige vertraging, maar het moet volgens ons mogelijk zijn om de basisbankendienst ten laatste tegen deze zomer juridisch afdwingbaar te maken.”

De afgelopen jaren zien UNIZO en verschillende aangesloten sectorfederaties steeds vaker hoe financiële instellingen bankrekeningen systematisch aan ondernemers uit bepaalde sectoren weigeren of bestaande rekeningen afsluiten. Naast de diamantsector en horeca kunnen ook sommige dagbladhandelaars er van meespreken, tot en met ondernemingen en organisaties uit de voetbalwereld. Wat het voor die ondernemers onmogelijk maakt om nog actief te blijven. Het hebben van een bankrekening is immers een noodzakelijke voorwaarde en zelfs een juridische verplichting om te kunnen ondernemen in ons land.

De basisbankenwet voorziet dat bedrijven die al drie keer werden geweigerd bij een Belgische bank alsnog een bankrekening kunnen openen. Een basisbankendienst-kamer wijst in dat geval een Belgische kredietinstelling aan die toelaat om elementaire bancaire verrichtingen, zoals overschrijvingen en betalingen, uit te voeren.

“De nieuwe wet is een belangrijke realisatie die nu zo snel mogelijk van kracht moet worden”, besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be