“Door een puur administratief toeval dreigen ondernemers nu een groot deel van de crisissteun te moeten terugbetalen.” 

Door een strikte interpretatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de snelheid waarmee tijdens de coronacrisis ondersteunende maatregelen moesten worden uitgewerkt, dreigen duizenden ondernemers nu een deel van deze coronasteun te moeten terugbetalen. UNIZO rekent op begrip van de overheid en vraagt een snelle en correcte oplossing. Ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld, mogen niet bestraft worden en moeten hun steun behouden. 

Tijdens de coronacrisis heeft het gros van de ondernemers deels of volledig de zaak maanden moeten sluiten of de activiteiten moeten stilleggen. De overheid heeft toen snel een aantal noodzakelijke maatregelen uitgewerkt om getroffen ondernemers te steunen en door de crisis te loodsen. Zo konden ondernemers door het crisisoverbruggingsrecht een ernstig omzetverlies compenseren, zodat hun zaak kon overleven.  Duizenden ondernemers dreigen nu deze steun deels te moeten terugbetalen, niet omdat ze er geen recht op hadden maar puur door een administratief toeval. 

“Tijdens de crisis moesten zowel de overheid als de ondernemers snel reageren. Bovendien wijzigden de omstandigheden regelmatig. Daardoor zijn een aantal administratieve zaken niet perfect verlopen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. ”Door een puur administratief toeval dreigen ondernemers nu een groot deel van die crisissteun te moeten terugbetalen. Men kijkt naar welke ouder het kind heeft ingeschreven bij het ziekenfonds en daardoor heeft men het gezinslid niet ten laste.  De FOD Sociale Zekerheid kan dit probleem gemakkelijk oplossen door zelfstandigen automatisch de gezinslast toe te kennen als er kinderen zijn.” 

UNIZO kaartte deze problematiek reeds aan bij bevoegd minister Clarinval en pleit voor een begripvolle aanpak.

Danny Van Assche: “We vragen aan de minister om voor een oplossing te zorgen. Wie onterecht beroep heeft gedaan op steunmaatregelen moet eruit gefilterd worden, maar we mogen geen duizenden zelfstandigen over dezelfde kam scheren. Wie wegens een louter administratief toeval de dupe  is, moet zijn steun behouden zoals in het Handvest van de sociaal verzekerde staat. Ondernemers zijn nog steeds bezig de coronaklap te verwerken, en hebben daarbovenop nog de stijging van de energie-, grondstof en loonkost te verwerken gekregen. We vragen de overheid om elke zaak part te onderzoeken, en zich inschikkelijk op te stellen.  Anders zullen vele ondernemers alsnog in problemen komen, ook al ligt de coronacrisis intussen achter de rug.”

Terugvordering overbruggingsrecht - wat kan je doen?