De sterk stijgende energieprijzen leidden vandaag tot de suggestie om de gezinnen een stuk tegemoet te komen via een BTW-verlaging op energie van 21 naar 6 procent. UNIZO wijst erop dat dergelijke maatregel erg veel kost, minstens 1 miljard euro, maar weinig of geen soelaas biedt voor kleine bedrijven. De vorige tijdelijke BTW-verlaging gold niet voor zakelijke klanten van energiebedrijven. Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Als onze regering nu opnieuw zou beslissen dat de gesuggereerde BTW-verlaging niet geldt voor de zakelijke klanten, dan zijn onze zelfstandige ondernemers en KMO's weer de dupe. De meeste kleine bedrijven kunnen die BTW namelijk aftrekken, dus een BTW-verlaging maakt voor hen geen verschil uit. Zo blijven ze immers de torenhoge piekprijzen betalen. Neem daar de fors gestegen grondstofprijzen, personeelskosten en de coronacrisis bij en ze stevenen af op een ondraaglijke kostenstructuur." UNIZO suggereert daarom om structurele maatregelen te nemen zoals het inperken van openbare dienstverplichtingen. Zo worden de energiekosten niet enkel getemperd voor gezinnen, maar ook voor zelfstandigen en kleine bedrijven op laagspanning.

De stroomfactuur van gezinnen en kleine professionele gebruikers op laagspanning bevat naast de energiekost en de nettarieven, ook allerhande energiebijdragen, heffingen, toeslagen en openbare-dienstverplichtingen die de rekening voor de gezinnen, zelfstandigen en kleine kmo’s aanzienlijk aandikken. Op dat amalgaam van extra toeslagen en bijdragen kan de overheid ingrijpen. Ze kunnen bijvoorbeeld, al dan niet tijdelijk, naar beneden worden bijgesteld.

Vlaanderen heeft al eerder aangekondigd om de stroomfactuur in 2022, 2023 en 2024 gedeeltelijk te ontlasten via minder openbare-dienstverplichtingen. UNIZO dringt, door de extreme omstandigheden dan ook aan om dit te verhogen.  De Vlaamse regering besliste om voor 2022 147 miljoen euro beschikbaar te maken om groenestroomcertificaten op te kopen. In het federale regeerakkoord engageerde de regering zich om het federale aandeel van de elektriciteitsfactuur te laten dalen. De verschillende federale heffingen op de elektriciteitsfactuur werden omgezet naar één bijzondere accijns, waardoor een hervorming makkelijker stuurbaar wordt en sneller kan gebeuren. Ook de federale overheid deed recent een eerste inspanning waardoor de nettarieven voor 2022 konden dalen.

UNIZO speelt daarop in en stelt voor dat de federale overheid de gloednieuwe bijzondere accijns op elektriciteit op korte termijn verlaagt voor gezinnen en bedrijven.

Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om nog een extra inspanning te doen zodat een groter bedrag aan openbare-dienstverplichtingen uit de stroomfactuur gehaald wordt.

Uit een recent parlementair antwoord blijkt dat de openbare-dienstverplichtingen in de Vlaamse elektriciteitsdistibutienettarieven in 2019 en 2020 goed waren voor circa 610 à 616 miljoen euro per jaar, waarvan bijna 90% betaald wordt door laagspanningsgebruikers. "Vlaanderen zou dus een extra inspanning kunnen doen door verschillende honderden miljoenen euro’s aan openbaredienstverplichtingen uit de nettarieven te halen, bovenop hetgeen reeds voorzien is", pleit Van Assche.

Hierdoor zou de stroomfactuur niet alleen dalen voor gezinnen maar ook voor zelfstandigen en kleine bedrijven op laagspanning.