UNIZO en de aangesloten beroepsvereniging voor architecten, NAV, scharen zich achter het voorstel van minister Bart Somers om nu effectief, zij het op een gefaseerde manier, te starten met de afgesproken bouwshift, waarbij geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden meer worden aangesneden. "Het is goed dat op die manier het extra ruimtebeslag wordt afgeremd. Maar we willen dat deze bouwshift meteen ook wordt aangegrepen om het rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren van die gebieden waar nog wél wordt gebouwd."

Uitkomst van deze ambitieuze operatie moet volgens UNIZO en NAV niet alleen het vrijwaren van bestaande open ruimte zijn (als antwoord op o.m. de overstromings- en droogteproblematiek, op de mobiliteits- en energiecrisis...). "We willen in één beweging bekomen dat onze bebouwde zones en kernen er op vooruit gaan op vlak van bedrijvigheid en aantrekkingskracht, door een mix van verschillende functies", klinkt het bij Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Steven Lannoo, algemeen directeur van NAV.

"Om daar toe te komen hebben we een instrumentarium nodig dat die concentratie en verwevenheid vergemakkelijkt en stimuleert. Een instrumentarium ook waarbij alle beleidsniveaus, zowel lokaal als regionaal, provinciaal en op gewestniveau hun rol krijgen toebedeeld en opnemen. En waarbij onderlinge afstemming het ordewoord is. Zo mogen ruimtelijke visies, bijvoorbeeld niet beperkt worden tot het niveau van één enkele gemeente, omdat de keuzes die daar worden gemaakt een onlosmakelijke impact hebben op de ruimere omgeving", geven Steven Lannoo en Danny Van Assche als voorbeeld.

Daarbij aansluitend verwijst UNIZO naar haar reeds meermaals gehouden pleidooi voor een zogenaamde 'winkelshift', waarbij de zogenaamd 'kernversterkende' retail (voornamelijk persoonsgebonden goederen en diensten) opnieuw (vanuit de periferie) naar het centrum wordt gehaald.

Daar bovenop moeten er volgens UNIZO en NAV transparante regels komen over wat er nog al dan niet mogelijk is in specifieke situaties, bijvoorbeeld, voor zonevreemde woningen en bedrijven.

"Als we van de bouwshift een hefboom maken om al die andere doelstellingen meteen mee te realiseren, zal deze evolutie uitmonden in maximale winst voor zoveel mogelijk stakeholders", besluiten UNIZO en NAV. "Zo blijft de bouwshift niet beperkt tot een onvermijdelijk voldongen feit en worden we er samen beter van."

Info: PDF iconDownload hier de nota met de integrale reactie van UNIZO en NAV...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be