Sinds november vorig jaar zijn ziektebriefjes voor één dag afwezigheid niet meer verplicht in grote bedrijven die meer dan vijftig werknemers tewerk stellen, en dat voor drie maal per jaar. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil de periode uitbreiden van één tot drie dagen. Eerder pleitte de minister en enkele partijen ook al om het ziektebriefje ook bij kmo’s af te schaffen.  Ondernemersorganisatie UNIZO en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten verzetten zich tegen deze voorstellen.  

Uit een bevraging die UNIZO in april voerde bij meer dan achthonderd  KMO-ondernemers blijkt dat een op vijf (21%) te maken heeft met frequent ziekteverzuim, dus werknemers die regelmatig voor korte periode afwezig zijn. Maar liefst 83 procent van de ondernemers is vragende partij om het ziektebriefje te behouden. Bijna drie kwart (72%) denkt dat het afschaffen bij bepaalde werknemers zal zorgen voor meer afwezigheden. 

Danny Van Assche: “Absenteïsme kost werkgevers handenvol geld. Naast de evidente kost van het gewaarborgd loon zijn er heel wat bijkomende gevolgen want het werk moet worden uitgesteld of herverdeeld over de andere personeelsleden.  Dat heeft mogelijk een impact op de dienstverlening aan de klant, maar is ook nadelig voor de werksfeer en verhoogt de kans op uitval bij de resterende collega’s. Wie effectief ziek is kan in vele gevallen niet werken en moet de tijd krijgen om te genezen, maar vandaag is het ziektebriefje eigenlijk het enige instrument om mogelijke fraude te voorkomen”. 

De afschaffing voor grote bedrijven uitbreiden, of ze ook invoeren bij de kmo’s is volgens UNIZO een bijzonder slecht idee.
“Ook op dit moment is een ziektebriefje bij kmo’s niet verplicht, maar ondernemers hebben wel het recht om dit te vragen. Bijvoorbeeld bij iemand die vaak afwezig is, of die misschien uit zichzelf niet naar de dokter gaat. Het is aan de werkgever om te beslissen of een ziektebriefje al dan niet past binnen zijn preventiebeleid. Onterechte afwezigheden moeten kunnen bestreden worden. We willen vermijden dat kort verzuim leidt tot een verstoring van de arbeidsorganisatie en de werklast belandt bij de collega’s en de werkgever”, aldus Danny Van Assche

UNIZO vraagt eerst een degelijke evaluatie met alle betrokken partners, zoals afgesproken. "We moeten de gevolgen van de afschaffing van het ziektebriefje voor grote bedrijven onderzoeken en evalueren op langere termijn vooraleer er nieuwe voorstellen worden gelanceerd", zegt Danny Van Assche.

Ook voor BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, is uitbreiden van de periode of het afschaffen van ziektebriefjes voor kmo’s geen goed idee. Zij waarschuwen vooral voor het uitstel van consultaties en de mogelijk negatieve gevolgen.
Jos Vanhoof: “Het is de taak van huisartsen om patiënten die ziek zijn te onderzoeken. Het ziektebriefje is het gevolg van een vaak noodzakelijk onderzoek. De eerste klachten kunnen een indicatie zijn dat er iets meer aan de hand is. Wie het doktersbezoek dan uitstelt, omdat een ziektebriefje niet meer nodig is, neemt het risico dat de aandoening verergert. Het is de expertise van de arts om in samenspraak met de patiënt te beslissen of thuisblijven al dan niet nodig is. BVAS pleit sterk voor het terugdringen van de administratieve overlast voor de arts. Maar dan op een andere manier, namelijk met een uniform ziekte-attest voor alle werknemers.”  

UNIZO wil dat de focus vooral ligt op preventie. Voor kmo’s is het vaak moeilijker om een gedegen verzuimbeleid uit te werken. De externe dienst voor bescherming en preventie op het werk kan hierin helpen om een beleid en aanbod op maat van kmo’s uitwerken. Eens de preventieve aanpak in elke onderneming op de rails staat en er in een goede werksfeer (gezondheids-) problemen in eerlijkheid worden besproken en gemeld, wordt het ziektebriefje automatisch overbodig.