"Het optrekken van het aantal  jaren meeneembare anciënniteit is een erg belangrijk instrument om meer, vaak oudere werknemers met een pak ervaring en expertise in de privé-sector, naar het onderwijs te lokken." Dat zegt een bijzonder enthousiaste Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO,  over het vandaag door Onderwijsminister Ben Weyts aangekondigde initiatief.

"Mensen die een vak vanuit de praktijk kunnen brengen, doorleefd met verhalen en concrete voorbeelden uit hun eigen loopbaan, zijn voor jongeren die het échte leven nog moeten ontdekken vaak bijzonder inspirerende leerkrachten", gaat Danny Van Assche verder. "En het potentieel aan dit soort leerkrachten is bijzonder groot. Niet zelden gaat het daarbij om nog heel dynamische en enthousiaste 55-, 60-plussers, die nu in de privé-sector vaak te vroeg uitstromen, bijvoorbeeld, omdat het fysieke aspect van hun job in de privé te zwaar begint door te wegen. Momenteel is nog amper 27 procent van de 60-plussers actief op de arbeidsmarkt. Voor het onderwijs, dat schreeuwt om extra arbeidskrachten, kunnen ze evenwel nog van goudwaarde zijn. Door hen te laten doorstromen naar dat onderwijs lossen we niet enkel het personeelstekort daar op. We zorgen er tegelijk voor dat werknemers langer actief kunnen blijven, wat niet alleen goed is voor henzelf maar ook voor onze economie, sociale zekerheid en samenleving."

"Met de meeneembaarheid van meer anciënniteitsjaren zorgt minister Ben Weyts er nu voor dat zij-instromers met een schat aan ervaring daar nu ook correct worden voor verloond", besluit Danny Van Assche, die er onmiddellijk aan toevoegt dat ook het vormingstraject om les te mogen geven zo pragmatisch en vlot mogelijk moet worden opgesteld, zodat een er geen kostbare tijd verloren gaat. De huidige verhoging van het aantal meeneembare anciënniteitsjaren is volgens UNIZO een erg belangrijke stap vooruit, al mag dat nog wat meer worden.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be