UNIZO vindt het een goede zaak dat er nu effectief een Vlaams klimaatplan is, met daarin een reeks concrete maatregelen om, onder meer, tot een noodzakelijke CO²-reductie te komen. De ondernemersorganisatie maakt zich wel zorgen over de voorziene finaliteit van het Vlaamse plan, met name, een CO²-reductie met 40% tegen 2030, terwijl Europa, op nationaal niveau, een vermindering met 47% vooropstelt. "Tenzij Wallonië en Brussel (of het federale niveau) een nog hogere reductiegraad halen, dreigen we op Belgisch niveau onder de Europese norm te landen, met  mogelijke sancties en extra opgelegde maatregelen tot gevolg", schetst Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, het gevaar.

Dat het hebben van een klimaatplan voortaan mee bepalend is voor het kunnen bekomen van bepaalde Vlaamse kmo-subsidies - iets wat de regering eerder deze week al aankondigde - kan op de voorwaardelijke goedkeuring van UNIZO rekenen: "Het is een gezond principe dat wie meer milieu-inspanningen levert - en dat doen onze kmo's ook steeds vaker - meer wordt ondersteund", aldus nog Danny Van Assche.

Ook de genomen maatregelen om het wagenpark versneld te elektrificeren en het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen uit te faseren klinken volgens UNIZO logisch. "Al zal enkel de praktijk uitwijzen of we die doelstellingen ook effectief binnen de gestelde toch relatief korte termijn kunnen realiseren", vervolgt Danny Van Assche, "Zo verliep, bijvoorbeeld,  de broodnodige toename van het aantal laadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen tot nu toe te traag, bleek uit eerdere UNIZO-analyses. Hopelijk vormt het aangekondigde klimaatbeleid van de Vlaamse regering nu dé incentive voor investeerders om effectief de verhoopte 100.000 publiek toegankelijke laadpunten binnen de gestelde termijn te realiseren. Maar dat veronderstelt ook vereenvoudigde vergunningsprocedures. En uiteraard zullen ook de andere gewesten hier moeten volgen."

UNIZO toonde zich in het verleden al voorstander van een slimme kilometerheffing, als één van de maatregelen om onze economie en samenleving mobiel te houden. "We stellen nu vast dat de Vlaamse regering hier in haar klimaatplan niet voor kiest", gaat Danny Van Assche verder. Als een kilometerheffing er op een later ogenblik alsnog zou komen, zij het dan wellicht (ook) om het verlies aan btw en accijnzen op brandstof te compenseren, dan moet die volgens UNIZO sowieso op alle voertuigen worden toegepast en dus, bijvoorbeeld, niet enkel op bedrijfsvoertuigen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be