Hamme, 18/01/2022 - De lokale ondernemersvereniging van UNIZO Hamme krijgt een nieuw bestuur. Uittredend voorzitter Michel De Geyter geeft de fakkel door aan een gloednieuwe ploeg. Acht geëngageerde Hamse ondernemers verenigen zich met als doel de lokale ondernemers dichter bij elkaar te brengen, te versterken en hun belangen te behartigen. 
 
"Tot nu toe stond de lokale werking op een laag pitje in Hamme. Dat er nu een lokale ondernemersvereniging wordt opgericht, toont aan dat er echt wel nood is aan een werking die alle types van ondernemers met elkaar verbindt," zegt Michel De Geyter.
 
In Oost-Vlaanderen telt UNIZO zo'n 50 lokale afdelingen. Die lokale afdelingen informeren ondernemers, organiseren activiteiten en verbinden de lokale ondernemers met elkaar. Een lokale ondernemersvereniging betekent ook een grote meerwaarde op het vlak van communicatie met het gemeentebestuur. Redenen genoeg voor een diverse ploeg van enthousiaste ondernemers om hun schouders te zetten onder een vernieuwde UNIZO-afdeling in Hamme.
 
"We zijn ervan overtuigd dat UNIZO Hamme van grote betekenis zal zijn voor de ondernemers. Dankzij het vrijwillige engagement van enkele Hamse ondernemers uit diverse sectoren kunnen we samen werken aan een mooie toekomst voor het ondernemerschap in Hamme. We zullen er alles aan doen om de ondernemers goed te informeren en we gaan ook werken aan een goeie communicatie tussen ondernemers onderling maar ook met het gemeentebestuur, om zo tot mooie initiatieven te komen," zegt Reinout Maus, Regioverantwoordelijke Denderstreek en Waasland.
 
Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen, is opgetogen met de nieuwe ondernemersvereniging in Hamme: "UNIZO staat zo dicht mogelijk bij de ondernemers. We behartigen de belangen op alle niveaus, van in de Wetstraat tot in de Dorpsstraat. We kijken er dan ook erg naar uit om samen met de ondernemers en het gemeentebestuur te werken aan een ondernemersvriendelijk klimaat in Hamme."