De Raad van Bestuur van UNIZO heeft gisterenavond het interprofessioneel ontwerpakkoord goedgekeurd dat de Groep van Tien eerder op de dag afsloot. Tegen het einde van deze maand moeten alle betrokken sociale partners het akkoord voorleggen aan hun achterban.

"De sociale partners zijn zo sterk als ze zelf willen, en op hun sterkst als ze akkoorden sluiten”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “De Raad van Bestuur van UNIZO steunt dit akkoord, want het is voldoende evenwichtig.  In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en economische onzekerheid, bieden we meer flexibiliteit aan de ondernemer om het werk te organiseren. Daarnaast is het bijzonder belangrijk dat de sociale partners samen aan de regering zeggen dat er een fiscale standstill gerespecteerd moet worden ten aanzien van het aanvullende pensioen. We hopen dat alle partners dit akkoord zo snel mogelijk goedkeuren."

In het akkoord staat twee zaken staan centraal: De verlenging met twee jaar van een aantal stelsels van SWT (het vroegere brugpensioen) en een verlenging van overurenregelingen en tijdelijke werkloosheid.

Danny Van Assche: “Wat SWT betreft, gaat het hier voor alle duidelijkheid niet over het algemeen stelsel waarmee werknemers als ze 62 jaar zijn op brugpensioen kunnen gaan als ze ontslagen worden. Dit wordt geregeld via CAO17 en die is van onbepaalde duur en moet dus niet verlengd worden. Wel hebben de sociale partners beslist over een verlenging de stelsels voor enkele doelgroepen zoals mensen met zeer lange loopbanen, veel nachtarbeid, medische problemen en dergelijke meer.”

 

De tweede grote brok van het akkoord is een verlenging van overurenregelingen en tijdelijke werkloosheid. Danny Van Assche: “Deze is een belangrijke verlenging die een grote impact heeft voor onze kmo’s. We kenden al de 180 fiscaal vriendelijke overuren, die nog tot 30 juni gelden. Sinds corona zijn er ook de relance-overuren (die op 31 december al afliepen), waarbij werknemers 120 overuren kunnen presteren zonder bijdragen, overloon of inhaalrust. Beide systemen worden verlengd tot 30 juni 2025. In corona werd er eveneens een soepeler systeem voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden ingevoerd. Ook dit systeem wordt nu verdergezet, weliswaar met een indexering van het dagsupplement.”