UNIZO reageert met gemengde gevoelens op de uitkomst van het Overlegcomité. "De beperking tot bubbels van twee voor wie gaat winkelen komt hard aan bij de retailsector, maar het allerbelangrijkste is hier dat samen winkelen nog mogelijk blijft, ook met de kinderen erbij. Daarmee ontsnapt de sector aan het ergste scenario", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Minder gematigd klinkt UNIZO over het arbitraire verbod op kleinere events en voorstellingen binnen, tot 200 deelnemers. "We betreuren hier het gebrek aan nuance", aldus nog Danny Van Assche. "Het Overlegcomité had hier rekening kunnen houden met de capaciteit van een zaal. In een ruimte waar plaats is voor, bijvoorbeeld, duizend bezoekers kan je perfect coronaproof een paar honderd gasten ontvangen. Dat dit argument niet is weerhouden in de eindbeslissing, betekent andermaal een stevige kaakslag voor de al zo zwaar getroffen eventsector."

UNIZO is zich terdege bewust van de noodzaak om het coronavirus actief te bestrijden. "Maar de impact daarvan mag niet telkens opnieuw op dezelfde schouders terechtkomen", waarschuwt Danny Van Assche, "We verwachten veel van de nu volop lopende boosterprikcampagne én van het strikt handhaven van de basispreventieregels, eerder dan van telkens opnieuw bijkomende beperkingen voor onze ondernemers. De overheid moet ook alle middelen uit de kast halen om de vaccinatiegraad tot quasi 100 procent op te krikken. Elke burger moet in deze strijd zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be