UNIZO lanceert vandaag de campagne ‘Recht op betaalbare lonen’. De ondernemersorganisatie brengt hiermee de heikele toestand waarin de kmo’s verkeren onder de aandacht. “De huidige economische situatie is uitzonderlijk en bijzonder ernstig.  Om faillissementen en jobverlies tegen te gaan moeten de lonen betaalbaar blijven voor onze ondernemers”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. UNIZO lanceert samen met de campagne ook een manifest met drie eisen: een ingreep in het systeem van automatische loonindexering, het behoud en de strikte toepassing van de loonnormwet en een hervorming van de personenbelasting waardoor wie werkt netto meer verdient.

 

Onze kmo’s worden momenteel geconfronteerd met sterke stijgingen van kosten: van grondstoffen en materialen, van transport, van energievoorziening, van sommige diensten én ook van loonkosten. We verwachten dit jaar een inflatie van maar liefst 7,8%, en nog eens 3,4% volgend jaar, samen meer dan 11% op twee jaar tijd. Door de automatische indexering stijgen de lonen in ons land mee met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. Over drie jaar betekent dat een loonindexatie van meer dan 13% (2022-2024).

“Door dit systeem van automatische loonindexering, waarin België quasi uniek is in de wereld, worden de lonen onbetaalbaar en verliezen we onze concurrentiepositie. Dit en volgend jaar samen stijgen de lonen in België bijna 5 procentpunt sneller dan in onze buurlanden”, aldus Danny Van Assche.
Door de stijgende loonkosten staan veel ondernemers voor de uitdaging om hun prijzen op te trekken om rendabel te kunnen werken. Maar als de prijzen stijgen, gaan door de automatische loonindexering bijgevolg ook opnieuw de lonen omhoog en stijgen dus ook de kosten. Bij ondernemers die hun prijzen niet kunnen optrekken staat de rendabiliteit onder druk. Investeringen en aanwervingen worden uitgesteld, en zelfs het voortbestaan van heel wat kmo’s komt in het gedrang.

Die economische realiteit dringt blijkbaar niet overal door, want toch worden acties gevoerd voor nog meer loon bovenop de automatische loonindexering. Niet gehinderd door de gevolgen hiervan.

“Het is genoeg geweest”, zegt Danny Van Assche. “Door mensen blaasjes wijs te maken en op te jutten, vernietigen we onze eigen welvaart. Werknemers krijgen dagelijks de retoriek te horen dat de lonen in ons land zogezegd niet stijgen terwijl de ondernemers op zakken geld zitten. Dit is niet alleen onjuist, het is ook ronduit gevaarlijk. Deze campagne legt de vinger op die wonde: ook ondernemers hebben recht op betaalbare lonen. Want zonder een haalbare loonkost, zijn er morgen geen ondernemers meer.”

UNIZO lanceert met de campagne een manifest met drie eisen. Werken moet lonen. Daarom vraagt de organisatie dringend een hervorming van de personenbelasting waardoor werknemers meer netto overhouden van hun brutoloon. Om de concurrentiekloof met de buurlanden te temperen is daarnaast een strikte toepassing van de loonwet noodzakelijk. Tenslotte is een ingreep in het systeem van automatische loonindexering onvermijdbaar. Dat kan via een algemene aanpassing , een sociaal gecorrigeerde indexsprong, een netto-indexering, of minstens een ‘opting-out’ voor ondernemingen in moeilijkheden.

De campagne wordt gelanceerd via sociale media. De volgende dagen volgen ook advertenties in de kranten.

 

 

Website:  Het UNIZO-manifest: recht op betaalbare lonen! | UNIZO

Een beeld van de campagne kan u hier downloaden.