Monitoren is makkelijk. De werkelijkheid achter de cijfers erkennen, ligt voor de minister blijkbaar veel moeilijker.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO

UNIZO kijkt verontrust naar de nieuwe démarche van minister Pierre-Yves Dermagne om een prijsverlaging voor voeding af te dwingen, los van de economische realiteit. "De minister blijft er hardnekkig van uit gaan dat iedereen in de voedingsketen - productie en distributie - zich momenteel rijk rekent, zonder oog voor de impact van de recente grondstoffen- en energiecrisis, de daaruit voortvloeiende hyperinflatie en - last but nog least - de blijvende impact van de automatische loonindexering met meer dan 11 procent", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Zoals een studie van de Nationale Bank onlangs al aangaf kunnen kmo's tot 10 werknemers hun kostenstijgingen maar voor 40 procent doorrekenen aan hun klanten. "Binnen de keten staan staan onze kmo's vaak in de zwakste positie", benadrukt Danny Van Assche. "Prioritair is daarom vooral een billijke verdeling van alle kostenverhogingen over de verschillende spelers binnen de keten. UNIZO zal er binnen het ketenoverleg alvast mee op toezien dat eventuele prijsverlagingen niet vooral worden opgedrongen aan  kmo’s. UNIZO riep de economische inspectie en BMA het voorbije anderhalve jaar ook al verschillende keren op om op te treden tegen bepaalde misbruiken van marktmacht door grote afnemers."

Uiteindelijk moet iemand altijd de factuur betalen", benadrukt Danny Van Assche.  "We kunnen ons niet voorstellen dat de PS-minister de rekening voor gedwongen prijsverlagingen mee wil laten betalen door het personeel in onze bedrijven, onder de vorm van noodgedwongen ontslagen of zelfs sluitingen van lokale vestigingen. Want hoe je het ook draait of keert, wat onze kmo's aan inkomsten verliezen, moeten ze op de één of andere manier zien te besparen, om niet in de problemen te komen. Dat is een economische wetmatigheid."
 
"Uiteraard moet er, waar dat kan, zeker aandacht zijn voor de duurte van de winkelkar voor de consument", aldus nog Danny Van Assche. "Maar we moeten rekening houden met de vertraging in prijsevolutie van het laatste jaar en voedselverwerking moet duurzaam kunnen blijven binnen België. Zoals eerder ook aangegeven in de, mee door UNIZO ondertekende brief van het ketenoverleg is er ook het niet te onderschatten aandeel van de overheid in de prijzen, via verschillende taksen op voeding en dranken en natuurlijk, de loonhandicap t.o.v. verschillende buurlanden.”

Meer weten? 
Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

Nuttig voor jou