UNIZO is mordicus tegen het voornemen van de regering om het verplichte ziektebriefje zomaar algemeen af te schaffen voor de eerste ziektedag(en). "Laat de beslissing daarover bij de werkgever, in plaats van hem voor een voldongen feit te plaatsen en hem dit controlemiddel eenzijdig af te nemen", waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Wie straks met een kater wakker wordt na een nachtje stappen zou dus zelfs zijn bed niet meer uit moeten voor een doktersbezoek?... Dat noem ik 'de pap in de mond geven'. Wie niet echt ziek is en niet wil gaan werken, hoort wat ons betreft overigens geen ziektebriefje te krijgen en moet maar verlof nemen, betaald of onbetaald. Als de regering hier tegen wil en dank mee doorzet, dan moet op zijn minst opnieuw de carensdag worden ingevoerd."

"In bedrijven waar er vertrouwen is, waar de werkgever zijn mensen persoonlijk kent en weet hoe ze in elkaar zitten, is het ziektebriefje nu al vaak niet meer aan de orde", weet Danny Van Assche van UNIZO. "Omdat die werkgever weet dat hij zijn mensen op hun woord kan geloven. Op die manier wordt de 'nodeloze administratieve rompslomp', die aan de basis ligt van het voornemen van de regering, de facto al afgeschaft. Maar enkel op die werkplekken waar het kan. De beslissing daarover moet wat ons betreft sowieso altijd bij de werkgever liggen: Wie (het loon) betaalt, bepaalt!"

"Veruit de meeste werknemers zijn te goeder trouw en zouden er geen misbruik van maken indien het ziektebriefje werd afgeschaft", erkent Danny Van Assche. "Maar we mogen ook niet naïef zijn over die minderheid die er wél de kantjes afloopt. Met het afschaffen van het verplichte ziekebriefje ontnemen we hen de laatste hindernis om zich naar eigen goeddunken ziek te melden zonder dat de werkgever daar nog enig verweer tegen heeft. Dat is niet correct ten aanzien van onze ondernemers, maar net zo min ten aanzien van de collega-medewerkers in het bedrijf, die voor het extra werk door de afwezige medewerker moeten opdraaien. We gaan dat soort asociaal gedrag tocht niet faciliteren?"

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be