"Dat het Overlegcomité een uitbreiding van de mondmaskerplicht en het gebruik van het CST-ticket, naast andere extra preventiemaatregelen zou  opleggen, was verwacht en een aantal van die maatregelen begrijpen we ook. Maar deze uitkomst, is toch behoorlijk ingrijpend en zal een enorme impact op sectoren hebben die al sinds het begin van de crisis zwaar geraakt zijn", dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO na afloop van het Overlegcomité. "Uiteraard zijn we tevreden dat in principe alle bedrijven kunnen blijven draaien, wat onze meest cruciale eis was."

Maar UNIZO maakt zich, bijvoorbeeld, behoorlijk zorgen over de impact van deze nieuwe coronagolf voor de eventsector, de cateraars, de danscafé's en discotheken. Maatregelen als het verlagen van drempel voor het gebruik van het CST en de invoering van de mondmaskerplicht lijken op zichzelf misschien niet zo ingrijpend. Maar ze dragen wel extra bij tot het gevoel van ongebehagen en ongerustheid bij de bevolking die nu al voor heel wat annulaties van feesten zorgen, voor een lagere ticketverkoop en no shows op events... De discotheekuitbaters hadden voorafgaand aan het Overlegcomité al aangegeven dat ze zich wilden schikken naar een strengere toepassing van het CST, maar dat verplichte covid-sneltests aan de ingang de facto zouden neerkomen op een sluiting. "Dat ze nu kunnen ''kiezen' tussen of een sneltest of een mondmasker verandert daar eigenlijk niets aan", merkt Danny Van Assche op.

UNIZO is bijzonder teleurgesteld over de invoering van vier dagen verplicht telewerk tot 12 december en drie dagen daarna. "We hebben ons hier altijd tegen verzet en deze beslissing zal de arbeidsorganisatie in heel wat van onze kmo's zwaar onder druk zetten." Erger nog vindt UNIZO evenwel de daaraan gekoppelde registratietool. "Die zal  nog maar eens tot extra rompslomp leiden voor onze ondernemers en niets zal bijdragen de oplossing", benadrukt Danny Van Assche.

Wel positief is UNIZO over de plannen om  iedereen tegen begin volgend jaar een derde covid-boosterprik toe te dienen om het virus op langere termijn te crushen. Maar voor de meest kwesbare groepen moet dat volgens UNIZO sneller kunnen. "Om de druk bij de huisartsen te verlichten moet de digitale toegang tot de covid-tests nog beter gebruikt worden", voegt Danny Van Assche daar aan toe.

Danny Van Assche roept intussen iedereen op "om vooral NIET in uw kot te blijven, maar te blijven shoppen, te blijven genieten van horeca en andere diensten, te blijven ondernemen... Het kan nog altijd op een veilige manier mits het hanteren van een aantal elementaire hygiëneregels, en het is levensbelangrijk voor onze ondernemers en economie."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be