HorecaUNIZO is niet te spreken over de Arbeidsdeal zoals die zonet werd goedgekeurd door de regering. "Niet het feit op zich dat hij werd goedgekeurd, maakt ons boos. We wisten dat die goedkeuring er sowieso zat aan te komen, hoewel we er geen fan van waren.", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar de wijzigingen die de regering er in één moeite nog - unilateraal - aan doorvoerde gaan ons gezond verstand te boven."

UNIZO noemt het ongezien en onbegrijpelijk dat de regering, zonder enige vorm van overleg, heeft ingegrepen in de termijn die sectoren als de horeca, de textiel en de schoonmaak voortaan moeten hanteren om afwijkingen aan deeltijdse uurroosters aan hun personeel te melden. "Plots wordt die opgetrokken naar 3 dagen of zelfs 7 dagen, wat een enorme impact heeft op de noodzakelijke flexibiliteit en de werkorganisatie. En dat terwijl de huidige termijnen in onderlinge afstemming tussen de betrokken sectorale sociale partners werden vastgelegd, op basis van de nodige terreinkennis. Dat de regering hier nu aan morrelt en de sectorale sociale partners schaakmat zet, zonder zelf te weten hoe de vork in de steel zit, is ongezien en onaanvaardbaar", protesteert Danny Van Assche.

Ook over de door de regering besliste regeling omtrent het platformwerk blijft UNIZO bijzonder scherp en verontwaardigd. Het is een ondoorzichtig en onwerkbaar kluwen en bovendien een aanval op het sociaal statuut van zelfstandigen. "We vinden het vooral onbegrijpelijk dat de nationale regering hier niet heeft gewacht op Europa, waar ze momenteel een regeling aan het uitwerken zijn voor de platformeconomie. Dit komt neer op gold plating in het kwadraat. Bovendien zal de uitgewerkte regeling aanleiding geven tot meer betwistingen en creëert het regelrechte discriminatie tussen zelfstandigen. Het haalt de gelijkwaardigheid tussen de sociale statuten als werknemer of zelfstandige helemaal onderuit. Heeft men werkelijk niet eens de moeite genomen om het advies van het Algemeen Beheerscomité voor zelfstandigen te lezen?", aldus nog Danny Van Assche.

UNIZO herhaalt dat deze Arbeidsdeal van bij aanvang al onvoldoende doortastende maatregelen bevatte om de noodzakelijke 80% tewerkstellingsgraad te realiseren. "Daarvoor zal uit een heel ander vaatje moeten worden getapt", weet Danny Van Assche. "Het is dan ook bijzonder betreurenswaardig dat de regering de kans mist om hier extra werk van te maken en intussen wel extra lasten oplegt aan sectoren die het in de huidige omstandigheden zo al meer dan moeilijk genoeg hebben."

Meer weten?
Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/ 22 37 51  E-mail: filip.horemans@unizo.be