"We vinden het belangrijk dat er nu een concreet kader vastligt voor het loonakkoord, waarbij niet wordt getornd aan de loonmarge van 0,4 % (bovenop de index van 2,8%), zodat het concurrentievermogen van onze bedrijven gevrijwaard blijft." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in een eerste reactie op de knopen die de regering daarover vannacht doorhakte.

UNIZO is ook tevreden dat enkel in individuele bedrijven die goede resultaten behaalden, en dus niet per sector, kan worden beslist over het al dan niet toekennen van een extra netto werknemerspremie.

Veel behoedzamer reageert UNIZO op de oproep van de regering om de minimumlonen te verhogen, gezien de jobs waarover het hier gaat zich net in zwaar getroffen sectoren bevinden, waar de marges sowieso al laag zijn. "Het gaat ook om jobs met een beperkte economische toegevoegde waarde, die dreigen te sneuvelen wanneer  ze te duur zouden worden", benadrukt Danny Van Assche nog. "Maar we gaan het gesprek daarover niet uit de weg, toch niet nu de regering de mogelijkheid aangeeft van een tussenkomst in de meerkost voor de werkgevers."

UNIZO gaat de details van de tekst nu grondig bestuderen en in overleg met haar leden en aangesloten sectorfederaties de verdere onderhandelingen binnen de Groep van 10 voorbereiden.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be