Lokeren 29/06/2022 - UNIZO Oost-Vlaanderen en GIGHOUSE lanceren samen een kwaliteitslabel voor bedrijven die helemaal “freelance friendly” zijn. Het is het allereerste kwaliteitslabel voor bedrijven die te kennen geven dat zij op een respectvolle manier openstaan voor samenwerkingen met freelancers, complementair aan alle andere courante recruteringskanalen. Winlock uit Lokeren ontvangt het label als eerste bedrijf in Oost-Vlaanderen.

Freelance friendly?

UNIZO Oost-Vlaanderen en GIGHOUSE ontwikkelden het “freelance friendly”-label om bedrijven te belonen die op een fijne en constructieve manier met freelancers samenwerken. Bedrijven die helemaal freelance friendly zijn, voldoen aan een reeks criteria. Zo hebben ze een onthaalbeleid uitgewerkt voor hun freelancers, betalen ze hen op een marktconforme manier en betrekken ze hen in de cultuur van de organisatie…

Dit label is er gekomen omdat we gezien hebben dat bedrijven nog vaak terughoudend zijn om met freelancers scheep te gaan. We willen het signaal geven dat samenwerken met freelancers net verrijkend kan zijn. Vaak gaat het om heel gespecialiseerde profielen die kennis en innovatie binnenbrengen in je bedrijf. In tijden van arbeidskrapte zijn die flexibele freelancers net de perfecte oplossing wanneer een vacature maar niet ingevuld geraakt. Freelancers zijn volwaardige zelfstandigen die nog steeds nood hebben aan goede omkadering, begeleiding en een professioneel netwerk zowel inhoudelijk als zakelijk. Bij deze connecteren we vanuit UNIZO beide werelden van freelancers en opdrachtgevers aan elkaar,” zegt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen.

Daarnaast willen wij ook meer aandacht vragen voor de freelancers. Het zijn geen eenzaten. Ook zij hebben nood aan collega’s en zoeken aansluiting bij het team waarmee zij tijdens hun opdracht mee samenwerken. Uiteraard zijn en blijven het ondernemers die zelfstandig over hun agenda moeten kunnen beschikken, maar niets belet om ook de samenwerking met de freelancer te evalueren en freelancers bij teamuitjes te betrekken. Onze boodschap is: Draag zorg voor je freelancers en ga freelance friendly met hen om. Zij brengen onmiskenbaar een bepaalde expertise in huis bij werkgevers die vandaag op de arbeidsmarkt zeer moeilijk te vinden is,” aldus Melanie Deblanc, co-founder van GIGHOUSE.

Winlock en Labophar ontvangen de eerste “freelance friendly”-labels
Op 29 juni ontving Winlock uit Lokeren het eerste freelance friendly label uit handen van Melanie Deblanc, Sales en Marketing Manager van GIGHOUSE en Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen. Winlock maakt brandwerende poorten op maat. Er werken zo’n 70 mensen in verschillende vestigingen en daar zijn ook freelancers bij.

Onze HR Manager werkt hier op freelancebasis. Hij vervult een cruciale functie in ons bedrijf en brengt kennis en ervaring binnen die wij als groeibedrijf nodig hebben om onze internationale expansie te kunnen realiseren. De samenwerking verloopt ook goed omdat er een goede match is tussen hem als persoon en onze bedrijfscultuur. Daarnaast is het in deze tijden superbelangrijk om een fijne werkplek te bieden aan al je medewerkers. Wij zijn dan ook heel blij dat wij als eersten in Vlaanderen de erkenning als freelance friendly bedrijf hebben gekregen, ”vertelt Sylvia Roels, CEO van Winlock.

Freelancen zit in de lift

Uit het meest recente freelance-rapport van UNIZO en Graydon blijkt dat er 150.000 freelancers zijn in Vlaanderen (getallen uit 2021). Dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2020. Verwacht wordt dat die stijging zich zal doorzetten.

Steeds meer mensen kiezen voor een spannende carrière als freelancer. En ook voor jonge mensen lijkt het een aantrekkelijk vooruitzicht. Uit een enquête die GIGHOUSE in het voorjaar van 2022 liet uitvoeren bij 477 studenten in het hoger onderwijs blijkt dat ruim de helft van de respondenten na hun studies een carrière als freelancer overweegt. De meesten willen de sprong wagen nadat ze enkele jaren werkervaring hebben opgedaan.

Vooral studenten die een stage of een zogenaamd ondernemend vak (zoals projectmanagement, productontwikkeling, marketingmanagement,…) hebben gevolgd, hebben een hogere intentie om zelfstandig te worden. Vooral de flexibiliteit en de vrijheid van een freelanceloopbaan zijn aantrekkelijk. Freelancers zijn hun eigen baas en geven hun eigen agenda vorm. Ook persoonlijke groei en drang naar succes zijn belangrijke drijfveren. Freelancen is heel afwisselend en dat valt in de smaak bij de studenten,” vertelt Melanie Deblanc, Sales en Marketing Manager van GIGHOUSE.

Studenten met de intentie om freelancer te worden, zien ook enkele grote uitdagingen. De voornaamste zijn de inkomensonzekerheid, de hoge financiële lasten en de moeilijkheid om klanten en opdrachten te vinden. De meesten zouden hun klanten zoeken via sociale media en hun persoonlijke netwerk, maar zij zien ook een belangrijke rol weggelegd voor een tussenpartij als GIGHOUSE. “Wij screenen freelancers en brengen hen in contact met opdrachtgevers. Wij bieden opdrachten op maat, administratieve ondersteuning en een netwerk,” aldus Melanie Deblanc.

Als grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen speelt UNIZO ook een rol. Via UNIZO kunnen freelancers netwerken en opdrachten vinden. Wij behartigen de belangen van alle ondernemers en hebben er zo voor gezorgd dat ook freelancers een betere bescherming genieten bij ziekte of pensioen. En tot slot hebben we ook nog een werking die zich specifiek op freelancers richt. We brengen hen met elkaar in contact zodat ze van elkaar kunnen leren,” vult Jos Vermeiren aan.