"De bevoegde overheden hebben de voorbije periode belangrijke stappen gezet om een kader te creëren waarin kmo's vlotter toegang krijgen tot overheidsopdrachten. Het komt er nu op aan dat kader maximaal toe te passen op het terrein." Dat is de boodschap die Lynn Jonckheere, juridisch adviseur van de UNIZO-studiedienst, deze ochtend bracht in haar uiteenzetting op het event 'KMO-participatie aan overheidsopdrachten' van het Vlaams agentschap Facilitair Bedrijf. Het event is volgens UNIZO opnieuw een illustratie van de toegenomen bewustwording over de nood om kmo's meer te betrekken bij overheidsopdrachten. "Dit moet nu nog verder doorsijpelen op het terrein."

Eerder dit jaar lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, al een initiatief om kmo's meer kansen te geven bij aanbestedingen van Vlaamse/lokale overheden. Het leverde de minister trouwens een award op van de bij UNIZO aangesloten sectorfederatie Bouwunie. En vorige maand nog lanceerden de federale ministers De Croo, De Sutter en Clarinval hun actieplan voor een betere kmo-toegang tot overheidsopdrachten. "Ons jarenlang volgehouden lobbywerk begint dus vruchten af te werpen."

"Het komt er nu vooral op aan dit gunstige nieuwe kader maximaal toe te passen op het terrein", aldus Lynn Jonckheere van UNIZO. "We zien nog  geregeld hoe het overheden aan de juiste reflex ontbreekt, waardoor lokale spelers over het hoofd worden gezien en vaak niet eens weten dat er aanbestedingen open staan of stonden. Aanbestedingen zijn ook nog dikwijls te complex opgesteld of te grootschalig opgevat voor kmo's. Terwijl de wet op de overheidsopdrachten bijvoorbeeld perfect toelaat om grotere opdrachten op te splitsen in kleinere werven, die ook voor kmo's behapbaar zijn."

"Daarnaast wordt de focus vaak te  zwaar gelegd op de laatste prijs", vervolgt Lynn Jonckheere. "Hoewel het een misvatting is dat kmo's altijd duurder zouden zijn. Dikwijls nemen lokale overheden en instellingen niet alle belangrijke elementen mee in hun aanbesteding en/of finaal beslissingsproces. Zoals de nabijheid, de snelheid en soepelheid van interventie, met minder transportkosten, waarop lokale spelers vaak beter scoren."

UNIZO bundelde eerder al een reeks aanbevelingen voor overheden om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te vergroten. Dit zijn de voornaamste, waarvan er intussen al een aantal zijn opgenomen in de federale en Vlaamse actieplannen:

  • Zorg voor een grotere bekendmaking (via o.m. digitale platforms);
  • Organiseer voorafgaandelijke marktconsultaties en infosessies;
  • Verminder de administratieve lasten;
  • Deel de opdrachten op in percelen;
  • Ga na wat de impact is op kmo’s bij het opstellen van kwalitatieve selectiecriteria (bv. inzake financiële draagkracht) en sociale en milieuclausules;
  • Hecht een groot belang aan gunningscriteria zoals klantenservice en bereikbaarheid;
  • Geef feedback op ingediende offertes (zeker voor niet-weerhouden ondernemers) en organiseer een efficiënte klachtenbehandeling waardoor ondernemers de mogelijkheid hebben om een geschil of vraag voor te leggen voor bemiddeling of niet-bindend advies.

Info: Uiteraard kunnen ook kmo's zelf heel wat doen om hun kansen op het binnenhalen van overheidsopdrachten te vergroten. UNIZO zet hier ook maximaal op in met info(sessies) en advies.Op de pagina www.unizo.be/overheidsopdrachten bundelt UNIZO haar praktische aanbevelingen naar zowel kmo's als naar aanbestedende overheden. De pagina bevat ook een overzicht van de initatieven die UNIZO al nam om de toegang tot overheidsopdrachten voor kmo's te bevorderen. En er staan rechtstreekse links op naar enkele belangrijke aanbestedingsplaforms. UNIZO is ook partneren/of mede-initiatiefnemer van een aantal lokale en provinciale aanbestedingsplatforms, zoals www.aanbestedingeninlimburg.be en www.stadsleverancier.stad.gent.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be